Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Neelie Kroes: “m-Health wordt nog niet optimaal benut”

Neelie Kroes: “m-Health wordt nog niet optimaal benut”

“Mobile health en e-health worden nog niet goed benut, terwijl telemonitoren de overlevingskans van patiënten soms met 15 procent kan verhogen, de kosten met 10 procent kan reduceren en artsen een uur tijd per dag kan besparen.” Dat zegt Neelie Kroes, vice-president van de Europese Commissie, tijdens een exclusieve videobijdrage voor het Mobiel Healthcare congres op 20 en 21 november 2013. 

“De mogelijkheden van m-health zijn eindeloos”, stelt Kroes in haar bijdrage, “en daar moeten we gebruik van maken!” De toon van het Mobile Healthcare congres is daarmee meteen gezet: de mogelijkheden van m-health moeten meer benut worden. En laat nou net de hele zaal vol zitten met enthousiaste ondernemers en ontwikkelaars van allerlei m-health applicaties. Naast alle lezingen en presentaties is het congres dan ook bedoeld om te netwerken en eventueel nieuwe initiatieven en samenwerkingen te beginnen. 

Nulde lijn

Na de videobijdrage volgt Leon van Halder, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, met de visie van de overheid op de toekomst van m-health. Hij vertelt over de veranderingen die de gezondheidszorg de komende jaren te wachten staat. “De komende jaren vervagen de lijnen en domeinen in de zorg. Er komst een nulde lijn bij van patiënten die aan zelfzorg doen via bijvoorbeeld m-health applicaties. De patiënt wordt naast kennispartner ook ontwikkelaar van nieuwe, en wellicht betere, informatie.” De doelstellingen van VWS zijn om meer regie bij de patiënt te leggen en zelfmanagement met nieuwe technologieën te bevorderen, maar ook om ouderen langer in hun eigen omgeving te laten leven en hun zelfredzaamheid te bevorderen met behulp van m-health. 

Koude ICT wordt warme zorg

Naast de vertegenwoordiging van sprekers van overheidsinstellingen, grotere organisaties en UMC’s, spraken er ook jonge ondernemers waaronder dr. ir. Daan Dohmen, algemeen directeur van Focus Cura Zorginnovatie en initiator van Futurelab voor de Zorg. Zijn standpunt werd meteen duidelijk: koude ICT moeten we inzetten om warme zorg te maken. “m-Health kan daarmee de zorg van een fabriekje naar maatwerk veranderen, ook bij een toenemende vraag.” Dohmen pleit met de toenemende vergrijzing om voor ouderen door m-health applicaties meer veiligheid en geborgenheid te creëren. “Zij moeten ook de eigen regie weer terug krijgen en in staat zijn videoconsulten te doen. Een zorgverlener kan bijvoorbeeld makkelijk via een videoverbinding meekijken als een patiënt insuline spuit.” 

Van pilot naar brede integratie

Ir. Monique Philippens, directeur KPN Healthcare, is het met Dohmen eens dat videoconsulten veel kosten en lastige situaties voor de patiënt kunnen besparen. Voor bijvoorbeeld een MS-patiënt kan een reguliere controle van vijf minuten in het ziekenhuis zoveel impact geven dat diegene er een week vermoeid door is. “Dan kan m-health een oplossing bieden”, aldus Philippens. De KPN Healthcare directrice vult aan dat m-health geïntegreerd moet worden in de huidige zorg en niet op zich moet staan. En op dat punt zijn alle sprekers het wel met elkaar eens: de komende jaren moet de pilots van m-health breed geïntegreerd worden in ons zorgsysteem. 

Zorg 3.0

De jonge innovator Laurens Waling, partner bij Alares, vindt dat we bij de integratie van m-health vooral niet moeten wachten op alle logge, grote instanties die alleen maar de boel ophouden, maar vooral zélf samen met patiënten aan de slag moeten gaan om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. “Daarmee moeten we niet te terughoudend zijn voor privacy, want geen enkele instantie kan volledig je privacy garanderen.” Waling geeft als voorbeeld een proeftuin die zijn bedrijf bij de Amsterdamse Jeugdzorg deed. 50 gezinnen werden de beheerder van hun eigen dossier. “Dat werkte ontzettend goed”, vertelt Waling, “want Jeugdzorg moest alle informatie in normale taal in het dossier zetten en ze mochten zelf bepalen wie toestemming kreeg om erin te kijken.” Waling is er daarom van overtuigd dat m-health vooral ingestoken moet worden vanuit de burger. “Laat iedereen maar zijn eigen regie voeren. Dit is de kans om het radicaal anders aan te pakken en de grote instanties te snel af te zijn en een revolutie binnen de zorg 3.0 te beginnen!”


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons