Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Neurostimulatie is fijn tegen chronische pijn

Neurostimulatie is fijn tegen chronische pijn

Chronische pijn treft gemiddeld een op de vijf Europeanen en Amerikanen. Bovendien zijn effectieve behandelopties schaars en de kennis bij behandelaars beperkt. Juist die kennis van innovaties moeten we delen om meer patiënten te kunnen helpen.

Ik stel u voor aan mevrouw Z van 34 jaar, die verging van de migraineuze hoofdpijn, alle behandelingen ten spijt. De laatste 3 jaar kent ze 25 hoofdpijndagen per maand, waarvan 8 met een migraineus karakter. Ze lag veel op bed, sliep slecht en was de wanhoop nabij. De diagnose gesteld werd op chronische therapieresistente migraine.

Welke opties resteerden nu?

Pijnstillers, specifieke migraine medicatie en migraine profylactica bieden meestal onvoldoende soelaas. BNT-A kan een reductie van 20 tot 8-10 hoofdpijndagen per maand bewerkstelligen, maar het significante verschil t.o.v. placebo bedraagt gemiddeld maar 2.6 dagen. Bij onze patiënte was het resultaat miniem.

Meer kans van slagen in deze chronische fase heb je met cognitieve gedragstherapie, pijnrevalidatie, mindfulness, alternatieve behandelingen (o.m. acupunctuur) of neurostimulatie. Behandeling in trialverband met ONS (occipital nerve stimulation) en GSS (ganglion sfenopalatinum) is meestal voorbehouden aan zeer ernstige clusterhoofdpijn. De VNS (vagal nerve stimulation) staat nog in de kinderschoenen en de meerwaarde van experimentele vormen als DBS (Deep Brain Stimulatie) en MCS (Motor Cortex Stimulatie) staat nog niet vast.

Supra-orbitale zenuwstimulatie: Cefaly

Er werd gekozen voor een veilige en beproefde vorm van supra-orbitale neurostimulatie. Cefaly is zo’n externe neurostimulator geschikt voor acute migraine. Voor de chronische vorm van migraine zijn nog onvoldoende data beschikbaar. De elektrische impulsen van de Cefaly worden transcutaan via een zelfklevende voorhoofdelektrode vlak boven de oogkassen verzonden. De stimuli prikkelen de voorhoofdstakken van de nervus trigeminus en oefenen zo hun invloed uit op de hersennetwerken.

Wat zijn de resultaten van Cefaly bij migraine?

Uit placebo gecontroleerd en gepubliceerd onderzoek in Neurology bleek het volgende. Bij de patiënten namen de migraine dagen met 29,7% en de hoofdpijndagen met 32,3% af, terwijl dit bij de controle groep 4,9% en 3,4% betrof. Hoe ernstiger de migraine des te beter het resultaat, zeker op de migraine aanvallen. Ook bleek de kwaliteit van leven essentieel beter in de behandelde groep. Het effect houdt ook op langere termijn aan.

Behandeling van onze patiënt

Voldoende argumenten om de Cefaly voor te schrijven, hoewel dit niet vergoed wordt en voor CM niet geïndiceerd is. Dit resulteerde bij onze patiënte in een enorme verbetering van de hoofdpijn van 25 naar 12 dagen per maand. Ze kwam de deur weer uit en haar wanhoop verbeterde drastisch. Na 3 maanden behandeling had ze nog steeds een bescheiden positief effect: gemiddeld 16 hoofdpijn dagen per maand, waarvan de helft migraine. Nu is het afwachten wat de combinatie van pijnrevalidatie en Cefaly voor haar kan betekenen.

Dr. Jan Pieter ter Bruggen, neuroloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch

Ondergetekende is lid van de werkgroep NWP ( Ned. Werkgroep Pijn), een subvereniging van Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De NWP stelt zich ten doelt om de kennis over chronische pijn bij artsen in opleiding te verbreden.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons