Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

NFU: “Compensatie masterstudent geneeskunde is een taak voor de overheid”

NFU: “Compensatie masterstudent geneeskunde is een taak voor de overheid”

Het Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA), het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) en de Geneeskundestudent verzamelden 22 duizend handtekeningen om actie te voeren tegen het nieuwe leenstelsel dat een hoge studieschuld veroorzaakt bij geneeskundestudenten. Op 27 oktober boden zij een petitie aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan, waarin geneeskundestudenten minister Bussemaker verzoeken om een financiële vergoeding.

Hoge schuld

Uit een enquête onder 3171 studenten en pas afgestudeerden blijkt dat geneeskundestudenten door het nieuwe leenstelsel een gemiddelde schuld van 38 duizend euro opbouwen tijdens de zesjarige studie. Dat is fors meer dan de 26 duizend euro die het Centraal Plan Bureau als financiële last verwacht voor de gemiddelde student. Via een bijbaan is het mogelijk om de schuld te beperken, maar dat is vaak onmogelijk voor masterstudenten geneeskunde. Onregelmatige werktijden en de belasting van ongeveer 55 uur per week maakt het lastig voor co-assistenten om extra inkomen te genereren.

Oproep voor financiële vergoeding

Om deze reden is een landelijk initiatief gestart met als doel een vergoeding van 280 euro per maand te realiseren. Fleurine Rasenberg, bestuurslid van het Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) vertelt: “Eind maart hebben we samen met het LMSO en de Geneeskundestudent een brief gestuurd naar minister Bussemaker naar aanleiding van het aannemen van de wet ‘studievoorschot hoger onderwijs’ in de Eerste Kamer. De minister gaf destijds al aan hierover in gesprek te zullen gaan met minister Schippers. Helaas hebben wij tot op heden geen reactie van Bussemaker mogen ontvangen. Wij willen daar met onze petitie verandering in brengen, omdat een hoge studieschuld tegenwoordig niet te rechtvaardigen valt in de huidige verslechterde arbeidsmarkt waarin opleidings- en werkplekken schaars zijn.”

Bekostiging

Rasenberg zegt dat de belangenorganisaties graag mee willen denken over oplossingen voor het financiële probleem van co-assistenten. “Een eventuele tegemoetkoming voor co-assistenten zou ons inziens moeten worden bekostigd vanuit de rijksbegroting. Financiering vanuit ziekenhuizen en UMC's is naar ons idee geen geschikte optie.” Voorzitter Jos Aartsen van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), beaamt dat. In een brief naar de Tweede Kamercommissie OCW meldt Aartsen dat hij de compensatie van de masterstudent geneeskunde als een taak voor de overheid ziet. “Een vergoeding vanuit UMC’s, perifere ziekenhuizen of andere zorgaanbieders is niet wenselijk. De huidige budgetten bieden daartoe geen ruimte zonder in te boeten op de kwaliteit van onderwijs. De UMC’s maken hoge kosten voor het aanbieden van praktisch medisch onderwijs”, schrijft de NFU-voorzitter.

Steun

De drie verenigingen en het NFU staan er niet alleen voor. Michel Rog, woordvoerder Onderwijs van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is van ook van mening dat de masterstudent onevenredig hard wordt getroffen door de nieuwe wet. “Voor meerjarige masterstudenten, zoals studenten geneeskunde, zijn de druiven extra zuur. Het CDA wil een uiterste poging doen om de meest onrechtvaardige kanten van dit schuldenstelsel terug te draaien”, zegt Rog.

Op de goede weg

Rasenberg is vastbesloten dat de belangenverenigingen op de goede weg zijn. “We hebben al veel steunbetuigingen binnen én buiten de studie geneeskunde ontvangen. De petitie is als een speer gegaan. Niet alleen in de gangen van het ziekenhuis en via sociale media is Nederland op de hoogte gebracht van onze actie, ook de media wil graag meer van ons weten. Aandacht voor ons landelijk initiatief is van belang voor verdere stappen in de goede richting”, aldus Fleurine Rasenberg, bestuurslid van het Landelijk Overleg Co-Assistenten.

Bronnen: LOCA, LMSO, de Geneeskundestudent en NFU.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons