Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nieuw platform faciliteert onderzoeker-geïnitieerd kankeronderzoek

Nieuw platform faciliteert onderzoeker-geïnitieerd kankeronderzoek

Het faciliteren van onderzoeker-geïnitieerd klinisch kankeronderzoek, dat is waar het Dutch Oncology Research Platform (DORP) voor staat. Prof. dr. Kees Punt, hoogleraar medische oncologie aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) leidt het nieuwe landelijke platform voor klinisch-oncologisch onderzoek dat wetenschappers ondersteuning moet bieden om trials sneller en beter te kunnen realiseren.

De complexiteit van verschillende procedures binnen ziekenhuizen en logistieke uitdagingen van wet- en regelgeving leggen een grote druk op kankeronderzoekers. In een publicatie van prof. dr. Punt en collega’s in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat eerder dit jaar verscheen1, kwam bijvoorbeeld naar voren dat de grote verschillen in toestemmingsprocedures de start van randomized controlled multicenter trials bemoeilijken. ‘Onderzoekers die nu een oncologische studie willen starten weten vaak niet waar ze moeten beginnen door de complexiteit van dit proces. Daarnaast worden onderzoekers te veel afgeleid door administratieve zaken van studies. Tenslotte leidt de toenemende kennis over de heterogeniteit van kanker (denk aan moleculair-gedefinieerde subgroepen die om specifieke behandelingen vragen) tot een beperking van de haalbaarheid van klassieke fase 3 studies. Dit vraagt dus om meer studies met een innoverend ontwerp en daarvoor is de inzet van meer statistici nodig. In Nederland zijn er onderzoeksgroepen voor vrijwel elke tumorsoort, die allemaal voor deze problemen staan. Het ligt dan voor de hand om deze problemen centraal aan te pakken, en hiervoor is DORP als faciliterend platform bedoeld’, vertelt prof. dr. Punt. 

Betrokken partijen

De partijen die het initiatief hebben genomen zijn de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) en de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON). Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het datacenter van het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL) hebben zich inmiddels bij de organisatie aangesloten. Prof. dr. Punt vervolgt: ‘Het is de bedoeling om voor alle onderzoeksgroepen een landelijke en toegankelijke infrastructuur te realiseren, zodat een groter aantal trials kan worden uitgevoerd die van betere kwaliteit zijn, en die sneller van start kunnen gaan.’

Snellere beschikbaarheid

Wanneer er meer trials komen die sneller kunnen worden uitgevoerd verwacht de organisatie dat nieuwe kankerbehandelingen sneller beschikbaar komen voor kankerpatiënten, waardoor hun prognose en kwaliteit van leven wordt verbeterd. Ook de immuno-oncologie kan hier baat bij hebben. ‘Denk bijvoorbeeld aan de recente ontwikkelingen met checkpoint inhibitors, waarvan de effectiviteit bij kleine subgroepen van kankerpatiënten onderzocht moet worden’, zegt de hoogleraar.

Aandachtspunten van DORP

DORP gaat zich niet bemoeien met de wetenschappelijke inhoud van trials, hiervoor blijven de onderzoeksgroepen zelf verantwoordelijk. Kankeronderzoekers kunnen bij DORP terecht voor de uitwerking van het onderzoeksprotocol en het gereed maken voor indiening voor externe financiering en voor de logistiek die met de uitvoering van de studie verband houdt. DORP zal als centraal orgaan ook een belangrijke rol kunnen spelen in de harmonisatie van trial-gerelateerde procedures die op dit moment per ziekenhuis kunnen verschillen. 

Het initiatief heeft op dit moment drie prioriteiten: monitoring, statistische ondersteuning en project management. Punt: ‘DORP beoogt om de bestaande expertise te versterken op plaatsen waar de betreffende expertise aanwezig is die ten dienste wordt gesteld van onderzoek dat door de betreffende groepen wordt aangedragen.’

Positieve receptie

Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest met relevante stakeholders zoals onderzoeksgroepen, grote trialbureau’s, patiëntenverenigingen, SONCOS, NFU en NVZ/STZ. Het initiatief werd positief ontvangen bij de organisaties volgens Punt: ‘De reacties waren unaniem zeer enthousiast.’

De blauwdruk voor DORP ligt klaar en er is een aanvraag ingediend bij het KWF voor een zesjarige subsidie. Concluderend geeft prof. dr. Punt aan: ‘Gestaag bouwen we de versterking op het gebied van monitoring, statistiek en projectmanagement verder uit om meer studies van hoge kwaliteit sneller af te ronden. Uiteindelijk staat DORP ten dienste van de patiënten met kanker, die sneller toegang krijgen tot deelname aan meer studies van betere kwaliteit, waardoor nieuwe behandelingen sneller beschikbaar komen die hun prognose kunnen verbeteren.’

1Link:

https://www.ntvg.nl/artikelen/lokale-toestemmingsprocedures-zetten-een-rem-op-rcts

Dit interview is onderdeel van MedZine - Focus op immuno-oncologie, een uitgave van Medix Publishers. Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder medisch specialisten werkzaam in de oncologie. De volgende editie verschijnt op 10 mei. Wilt u deze uitgave ontvangen? Neem dan contact op met: redactie@medixpublishers.nl.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons