Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nieuwe data over milieuvervuiling, geluidsoverlast, passief roken op het ESC Congres 2013

Nieuwe data over milieuvervuiling, geluidsoverlast, passief roken op het ESC Congres 2013

Tijdens het ESC Congres 2013 zullen onder andere de resultaten worden gepresenteerd van wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van milieuvervuiling, geluidsoverlast en passief roken op hart- en vaatziekten. Dit grootste internationale cardiologische congres, zal van 31 augustus tot en met 14 september wordt gehouden in het congrescentrum Amsterdam RAI.

In het Europese jaar van de luchtkwaliteit zal prof. dr. Marc Claeys antwoord geven op de vraag of luchtvervuiling een doorslaggevende rol speelt in de ontwikkeling of beïnvloeding van hart- en vaatziekten. Prof. dr. Claeys zal de resultaten van zijn studie, met de centrale vraag of de lucht die we inademen een onzichtbare katalysator kan zijn voor hart- en vaatziekten, uiteenzetten.

Uit Zwitsers onderzoek is gebleken dat zogenaamde rookverboden in restaurants en cafés een positief effect hebben op mensen met hart- en vaatziekten. Tijdens een sessie op 31 augustus om 11:00 uur zal verder worden ingegaan op dit onderzoek en de preventieve boodschap voor beleidsvoerders en consumenten. 

Op zondag 1 september zal dr. Frank Schmidt een ander milieuprobleem bespreken, namelijk geluidsoverlast. Dr. Schmidt heeft onderzoek gedaan naar de cardiovasculaire effecten van het geluid van nachtvluchten op gezonde vrijwilligers.

Op het ESC Congres zullen naar verwachting zo’n 30.000 cardiologie professionals uit 150 landen bijeenkomen om de meer dan 4.000 lang verwachte en interessante studies te bespreken. Ook MedZine zal met een stand op het congres aanwezig zijn.

Bron: European Society of Cardiology


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons