Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nieuwe klinische beslisregel kan antibioticagebruik bij kinderen met luchtweginfecties reduceren

Nieuwe klinische beslisregel kan antibioticagebruik bij kinderen met luchtweginfecties reduceren

Britse onderzoekers presenteren in The Lancet een gevalideerde klinische beslisregel die het risico op complicaties voorspelt bij kinderen met een acute luchtweginfectie. Een betrouwbare strategie die kinderen kan identificeren met een laag risico op complicaties reduceert onzekerheid bij artsen en kan zodoende bijdragen aan een minder ruimhartig antibioticabeleid.

Het terugdringen van resistentie door overmatig antibioticagebruik is een belangrijk internationaal aandachtspunt. Rond de 80 procent van alle antibiotica wordt voorgeschreven in de eerstelijnszorg. Met name bij kinderen met acute luchtweginfecties en hoesten geven artsen aan dat ze antibiotica voorschrijven ‘voor het geval dat’ om het risico op complicaties en ziekenhuisopname zoveel mogelijk te verkleinen. 

Het Britse National Institute for Health Research (NIHR) financierde een grootschalig prospectief cohortonderzoek. Tussen juli 2011 en juni 2013 werden kinderen gerekruteerd van drie maanden tot zestien jaar die zich presenteerden met acuut hoesten en een ander symptoom van een luchtweginfectie. Uiteindelijk konden de gegevens van 8394 kinderen uit 247 eerstelijnspraktijken geanalyseerd worden. 

Een multivariate analyse werd toegepast op vijftig demografische karakteristieken, door ouders gerapporteerde symptomen en gegevens van lichamelijk onderzoek. Hieruit bleek dat zeven karakteristieken onafhankelijk waren geassocieerd met ziekenhuisopname oftewel een slechte prognose: astma, thoracale intrekkingen, piepende ademhaling, leeftijd onder de twee jaar, ziekteduur korter dan vier dagen, overgeven binnen de laatste vierentwintig uur en lichaamstemperatuur van boven de 37,8oC. 

Op basis van deze bevindingen ontwikkelden de onderzoekers een intern gevalideerd score-systeem genaamd STARWAVe voor het inschatten van het toekomstige risico op ziekenhuisopname. Een kind met 0 tot 1 van de genoemde karakteristieken heeft een zeer laag risico van 0,3 procent op toekomstige ziekenhuisopname en een kind met 2 tot 3 van de karakteristieken heeft een ‘normaal’ risico van 1,5 procent, wat overeenkomt met het algemene populatierisico. Vier of meer van de karakteristieken betekent een hoog risico van 11,8 procent op toekomstige ziekenhuisopname. 

Volgens de onderzoekers zouden kinderen met een laag risico geen antibiotica moeten krijgen. Bij kinderen met een ‘normaal’ risico achten de onderzoekers een beleid gepast waarbij in eerste instantie geen antibiotica worden voorgeschreven. Toepassing in de praktijk van de STARWAVe beslisregel zou een aanzienlijke reductie van het antibioticagebruik kunnen betekenen. De onderzoekers benadrukken echter wel dat de beslisregel slechts gebaseerd is op een enkele studie en toekomstig onderzoek nodig is voor externe validatie.

Bron: The Lancet

Foto: healthychild.org


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons