Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Onafhankelijk van genetisch profiel verlaagt gezonde levensstijl het risico op coronaire hartziekten

Onafhankelijk van genetisch profiel verlaagt gezonde levensstijl het risico op coronaire hartziekten

Recentelijk werd in een omvangrijke studie de associatie tussen zowel levensstijl als genetisch profiel en het risico op coronaire hartziekten onderzocht. Uit de publicatie in The New England Journal of Medicine bleken beide factoren en onafhankelijk van elkaar dit risico te beïnvloeden. Daarnaast hadden patiënten met een hoog genetisch risico 46% minder kans op coronaire hartziekten indien zij een gezonde levensstijl volgden dan wanneer zij dat niet deden.

Coronaire hartziekten zijn wereldwijd de meest voorkomende doodsoorzaak bij de mens. Het is bekend dat zowel genetische risicofactoren als een ongezonde leefstijl bijdragen aan een verhoogd risico op coronaire hartziekten. Aan de andere kant is aangetoond dat bij personen met een gezonde leefstijl de incidentie van cardiovasculaire aandoeningen lager is. Onduidelijk is echter of, en in welke mate, een gezonde leefstijl een verhoogd risico wegens de aanwezigheid van genetische risicofactoren kan tegengaan.

In de huidige studie onderzochten dr. Amit Khera (Boston, Verenigde Staten) en collega’s of genetische factoren en leefstijl onafhankelijk van elkaar bijdragen aan de incidentie van coronaire hartziekten en atherosclerose. Vervolgens bepaalden de onderzoekers of een gezonde leefstijl bij personen met een hoog genetisch risico geassocieerd is met een verlaagd risico op coronaire hartziekten.

Voor deze studie verzamelden Khera en collega’s de gegevens van maar liefst 55.685 deelnemers van drie prospectieve studies (ARIC, WGHS en MDCS) en één cross-sectioneel onderzoek: de BioImage-studie. Bij deze patiënten berekenden zij aan de hand van DNA-polymorfismen een polygene score waarmee zij vervolgens het risico op coronaire hartziekten bepaalden. Daarnaast stelden zij het volgen van een gezonde levensstijl vast met een scoringssysteem op basis van vier criteria: de deelnemer mocht niet roken, geen overgewicht hebben, en diende regelmatig te bewegen en gezond te eten. Voor een gezonde levensstijl dienden de deelnemers ten minste aan drie van de vier criteria te voldoen.

De analyses lieten zien dat personen met een hoog genetisch risico ten opzichte van personen met een laag genetisch risico 91% meer risico hadden op coronaire hartziekten (HR=1,91; 95% BI=1,75-2,09). Daarnaast bleek, onafhankelijk van het genetisch risico, een gezonde levensstijl vergeleken met een ongezonde levensstijl geassocieerd met een aanzienlijk lager risico op coronaire hartziekten. Onder personen met een hoog genetisch risico was een gezonde leefstijl geassocieerd met een 46% lager risico op coronaire hartziekten dan bij een ongezonde leefstijl (HR=0,54; 95% BI=0,47-0,63). In de ARIC-studie vertaalde dit zich in een verlaging van de gestandaardiseerde tienjaars incidentie van coronaire hartziekten van 10,7% in het geval van een ongezonde levensstijl naar 5,1% bij personen met een gezonde levensstijl. Deze incidenties waren respectievelijk 4,6% en 2,0% in WGHS en 8,2% en 5,3% in MDCS. In de BioImage-studie was een gezonde levensstijl geassocieerd met significant minder verkalking van de kransslagaders.

Bron: The New England Journal of Medicine (Khera AV, et al. N Engl J Med 2016; 375(24):2349-2358)

Door Robbert van der Voort


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons