Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Ontstoken appendix mag vaker blijven zitten

Ontstoken appendix mag vaker blijven zitten

Bij een simpele blindedarmontsteking is een behandeling met antibiotica vaak voldoende, schrijven onderzoekers van het AMC in Surgery. In een kleine prospectieve cohortstudie onderzochten zij het beloop van ongecompliceerde appendicitis in kinderen bij behandeling met antibiotica in plaats van een appendectomie.

Het verwijderen van de blindedarm bij verdenking op een appendicitis is gebaseerd op het idee dat een blindedarmontsteking een progressief en irreversibel beloop heeft. Er zijn echter aanwijzingen dat er twee verschillende soorten appendicitis bestaan: een simpele vorm waarvoor een antibioticakuur voldoende is en een complexe vorm waarbij opereren wel noodzakelijk is vanwege de kans op ruptuur.

In het onderzoek werden 25 kinderen van zeven tot zeventien jaar met een simpele blindedarmontsteking geïncludeerd. Zij kregen gedurende twee tot drie dagen een combinatie van amoxicilline, clavulaanzuur en gentamicine intraveneus toegediend terwijl ze om de zes uur werden onderzocht. Bij voldoende herstel na twee dagen kregen de kinderen een zevendaagse antibioticakuur voor thuis. Slechts in 2 van de 25 gevallen was uiteindelijk alsnog een appendectomie nodig. Ook gedurende de follow-up van acht weken werden geen recidieven of andere nadelige gevolgen geobserveerd.

De auteur van het artikel, onderzoeker Ramon Gorter, verbonden aan het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam, vertelt: “Bij volwassenen bestaan al langer twijfels over het nut van een operatie. Dit is een van de eerste studies bij kinderen, bij wie deze operatie naar verhouding veel voorkomt. We willen de studie uitbreiden naar meer ziekenhuizen en meer kinderen en kijken of de methode werkbaar is in de praktijk. Als dat zo is, willen we de richtlijn aanpassen voor kinderen met een simpele blindedarmontsteking.”

Gorter vervolgt: “Het uitgangspunt in de chirurgie is dat je alleen in het lichaam snijdt, als het echt moet.” Daarmee voorkom je de risico’s die verbonden zijn aan de operatie. Bovendien is de appendix niet zo nutteloos als gedacht. Gorter legt uit: “Meerdere studies suggereren dat hij wel degelijk een functie heeft. Het lijkt erop dat hij een rol speelt in het immuunsysteem van de darm. Een ander voordeel is dat een antibioticakuurtje goedkoper is dan een operatie. Ook vanuit dat oogpunt zou ik zeggen: als het niet hoeft, laat maar zitten.”

Bronnen: AMC, Surgery

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons