Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

OpACIN-neo: optimale dosering van ipilimumab plus nivolumab

OpACIN-neo: optimale dosering van ipilimumab plus nivolumab

Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut hebben in samenwerking met onderzoekers uit Australië en Zweden onderzocht wat de optimale dosering is van ipilimumab plus nivolumab bij stadium 3-melanoompatiënten. Ze vonden een doseringsschema met een aanvaardbaar bijwerkingenprofiel, dat bij een groot aantal patiënten een pathologische respons induceert.

De prognose van patiënten met stadium 3-melanoom is slecht. Onderzoeken tonen aan dat een neoadjuvante behandeling met ipilimumab in combinatie met nivolumab de prognose op korte en lange termijn verbetert. Dit neoadjuvante regime leidde in een eerdere studie (de OpACIN-studie) echter tot veel bijwerkingen, waardoor het in de kliniek niet toepasbaar is.1 In de OpACIN-neo-studie is daarom onderzocht welk neoadjuvante doseringsschema van ipilimumab en nivolumab minder toxisch, maar even effectief is.2

In totaal zijn 86 stadium 3-melanoompatiënten met uitzaaiingen in de lymfklieren geïncludeerd in de studie. Ze werden verdeeld over drie groepen met verschillende neoadjuvante doseringsschema’s:

  • Groep A: 1x per 3 weken 2 cycli ipilimumab 3 mg/kg plus nivolumab 1 mg/kg intraveneus
  • Groep B: 1x per 3 weken 2 cycli ipilimumab 1 mg/kg plus nivolumab 3 mg/kg intraveneus
  • Groep C: 1x per 3 weken 2 cycli ipilimumab 3 mg/kg intraveneus, direct gevolgd door 1x per 2 weken 2 cycli nivolumab 3 mg/kg intraveneus (gestart op de laatste dag van ipilimumab)

Resultaten van het onderzoek lieten zien dat immuungerelateerde bijwerkingen van graad 3/4 bij respectievelijk 40%, 20% en 50% van groep A, B en C werden waargenomen, binnen twaalf weken na de start van de behandeling. De meest voorkomende bijwerkingen waren: verhoogde leverenzymen in groep A (20%) en colitis in groep C (19%). In groep B werd geen enkele graad 3/4-bijwerking waargenomen in meer dan één patiënt. Het aantal patiënten met een objectieve radiologische respons binnen zes weken was respectievelijk 63%, 57% en 35% in groep A, B en C. Bij respectievelijk 80%, 77% en 65% van groep A, B en C trad binnen zes weken een pathologische respons op.

De onderzoekers concludeerden dat de behandeling van groep B (twee cycli ipilimumab 1 mg/kg plus nivolumab 3 mg/kg) het best getolereerde doseringsschema is, dat bij een groot aantal patiënten een pathologische respons induceert. Bijkomend voordeel is de kosteneffectiviteit van deze behandeling. In gerandomiseerde fase 3-studies zal dit doseringsschema moeten worden vergeleken met de huidige standaardtherapie. De onderzoekers verwachten echter dat dit doseringsschema geschikt kan zijn voor veel stadium 3-melanoompatiënten.

Geschreven door:
Lynn O'Callaghan

Referenties:

  1. Blank CU, et al. Nat Med 2018;24:1655-1661.
  2. Rozeman EA, et al. 2019; doi:10.1016/S1470-2045(19)30151-2.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons