Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

‘Oude’ antibiotica blijken waardevol in de strijd tegen geneesmiddelenresistentie

‘Oude’ antibiotica blijken waardevol in de strijd tegen geneesmiddelenresistentie

Onderzoekers uit Leeds (GB) doen een efficiënte ontdekking - zij trokken oude antibiotica van de plank die wellicht de levensreddende geneesmiddelen van de toekomst blijken te zijn. Op 21 januari 2016 ondertekenden meer dan 80 internationale bedrijven een verklaring tijdens het World Economic Forum in Davos, waarin zij verklaarden gezamenlijk het wereldwijde probleem van geneesmiddelenresistentie aan te gaan pakken. Onder hen bevonden zich vele farmaceutische en biotech-bedrijven, maar ook brancheorganisaties. Het huidige onderzoek van Nass et al dat gepubliceerd werd in Nature Scientific Reports sluit uitstekend aan bij deze mondiale actie.

Antibiotica resistentie is een zeer zorgelijk, groeiend en moeilijk aan te pakken probleem. Halverwege de 20e eeuw werden zeer veel nieuwe antibiotica ontwikkeld, maar slechts enkele formules waren voor de toenmalige investeerders interessant en lucratief genoeg om beschikbaar gemaakt te worden voor de gezondheidszorg. ‘Zonde’, moeten Nass en collega’s gedacht hebben. Zij zagen dat vele kandidaat-antibiotica de eindstreep van geneesmiddelontwikkeling niet behaalden, maar later toch hun waarde bleken te bewijzen, zoals daptomycine en fidaxomycine. Zij vonden het tijd om de actinorodinen (ACT) opnieuw onder de loep te nemen. Deze groep antibiotica werd voor het eerst ontdekt in de eind jaren '40 van de 20e eeuw. Vanwege hun sterke kleuringseigenschappen worden ACT vaak gebruikt als fenotype-marker in onderzoeken naar streptomyceten. Niet gek dus dat de werking van ACT tegen grampositieve bacteriën nu onderwerp van interesse werd.

De onderzoekers isoleerden en purificeerden g-actinorodine (g-ACT) en ontdekten dat dit selectief toxisch was voor grampositieve bacteriën, waaronder S. aureus en E. faecium, en dat de potentie van g-ACT substantieel groter is dan van andere ACT. De minimale remmende concentratie voor g-ACT was vergelijkbaar met die van antibiotica die momenteel vaak gebruikt worden in de klinische praktijk tegen deze bacteriën. 

Zij concluderen dat g-ACT, al is het een ‘oudje’, alle vereiste eigenschappen heeft voor een antibiotisch geneesmiddel: potent, selectief, met bactericide werking tegen grampositieve bacteriën waaronder S. aureus en enterococcen, met een laag risico op ontwikkeling van resistentiepatronen vanwege het compleet verschillende werkingsmechanisme dan bestaande antibiotica. Met deze studie geven zij een duidelijk signaal af: laten we vooral eerst kijken welke antibiotica samenstellingen we in het verleden hebben ‘afgedankt’ om wellicht louter financiële redenen. Deze kunnen zeer waardevol blijken in de mondiale strijd tegen antibioticaresistentie!

Bron: Nass NM et al. Revisiting unexploited antibiotics in search of new antibacterial drug candidates: the case of g-actinorhodin. Nature Scientific Reports 7:17419. Doi:10.1038/s41598-017-17232-1

Link: https://www.nature.com/articles/s41598-017-17232-1.pdf

Door: Judith Cohen

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons