Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Overlevingskans voor NSCLC verschilt tussen VS en Engeland

Overlevingskans voor NSCLC verschilt tussen VS en Engeland

Al eerder was bekend dat patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) een betere overlevingskans hebben in de VS dan in Engeland. Maar ligt dit aan prevalentie, lifestyle, of zijn bijvoorbeeld de diagnostiek en behandeling verantwoordelijk voor de verschillen in overleving? Onderzoekers publiceerden recent resultaten van een grote database analyse, die antwoord tracht te geven op deze vragen. Wat kunnen beide landen van elkaar leren met betrekking tot diagnostiek en behandeling van NSCLC?

Ondanks alle vooruitgang die geboekt is met diagnostiek en behandeling, blijft NSCLC een van de meest voorkomende doodsoorzaken in de westerse populatie. Om de verschillen in overleving van NSCLC tussen de VS en Engeland beter te begrijpen werd een grote dataset geanalyseerd, bestaande uit gegevens van meer dan 170.000 patiënten in beide landen, tussen 2008 en 2012.

De dataset bestond uit patiënteigenschappen en klinische karakteristieken van patiënten met NSCLC >66 jaar oud, waarvan 84.415 uit de VS en 86.978 uit Engeland. NSCLC was pathologisch bevestigd in 85% van de patiënten in de VS, en in 63% in Engeland. Ook kregen patiënten in Engeland minder vaak een actieve behandeling voor NSCLC, namelijk in 46% van de gevallen. In de VS bedroeg dit 60%.

Opvallend was dat het percentage patiënten dat een vroege diagnose kreeg (vroegste stadium van NSCLC) 25% bedroeg in de VS, waartegen dit slechts 15% bedroeg in Engeland. Ook waren er verschillen in het percentage patiënten dat de diagnose kreeg toen de kanker in het meest gevorderde stadium was (stadium 4): 45% in de VS versus 52% in Engeland. Twee jaar na het stellen van de diagnose leefde nog 31% van de patiënten in de VS, maar slechts 19% van de patiënten in Engeland.

De onderzoekers stellen dat dit de eerste populatiestudie is die leeftijdsspecifieke en stadium-specifieke data heeft gebruikt. Zij tonen aan dat in de VS meer actieve behandelingen worden gegeven, en ook betere overlevingskansen zijn dan in Engeland.

Uiteraard is met een dergelijke analyse de oorzaak van de verschillen in overlevingskans niet aangetoond, maar deze studie is een duidelijk signaal dat beide landen van elkaar kunnen leren, door vaker ervaringen te delen. Daarnaast kan elk willekeurig westers land, zoals Nederland, lering trekken uit deze publicatie. Om betere overlevingskansen voor patiënten met NSCLC te genereren moeten we meer begrijpen van de factoren die hier het meest op van invloed zijn.

Door: Judith Cohen

Bron: Andreano A et al. The Care and Outcomes of Older Persons with Lung Cancer in England and the United States, 2008-2012. Journal of Thoracic Oncology 2018; May 1 [EPub ahead of print]

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons