Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Poeran: “Soms is de perinatale sterfte hier net zo hoog als in ontwikkelingslanden”

Poeran: “Soms is de perinatale sterfte hier net zo hoog als in ontwikkelingslanden”

Op 18 september 2013 promoveerde arts en epidemioloog Dr. Virender Jashvant John Poeran op het onderwerp ‘perinatale sterfte in Nederland’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn proefschrift, ‘Perinatal Mortality, System Related and Environmental Factors’, gepubliceerd in de YourThesis app, bezorgde hem niet alleen een baan in New York, maar ook een carrièreswitch.


“Op het moment dat ik in 2009 mijn promotietraject begon, bleek dat de perinatale sterfte in Nederland veel hoger lag dan in andere Europese landen. Binnen Nederland bleek de sterfte vooral hoog in de grote steden, zoals Rotterdam. Dit onderwerp kwam hierdoor hoog op de politieke agenda. In een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC werden verscheidene promotietrajecten gecreëerd, waaronder dat van mij”, aldus dr. Poeran.

Sociale achterstand
Dr. Poeran richtte zich aanvankelijk op het vinden van de determinanten van de babysterfte in Rotterdam. Hij kwam met enkele verrassende resultaten. Het bleek inderdaad dat de babysterfte in Rotterdam hoog was. Het bleek echter ook dat de babysterfte in bepaalde wijken in de stad bijna gelijk was aan de sterfte in ontwikkelingslanden. “Dat was wel even schrikken”, vertelt dr. Poeran.

Een belangrijke determinant bleek sociale achterstand te zijn: zwangere vrouwen uit wijken met een lage sociaal economische status bleken een verhoogd risico op negatieve zwangerschapsuitkomsten te hebben. “Dit negatieve effect was vooral sterk bij westerse vrouwen. Westerse vrouwen in achterstandswijken zijn dus slechter af dan niet-westerse vrouwen. Ik denk dat dat komt omdat er een sterk gezondheidsbevorderend sociaal netwerk is bij niet-westerse vrouwen. Zij leven vaak samen met hun families. Een westerse vrouw in een achterstandswijk is daarentegen vaak alleen of heeft minder goede sociale netwerken wat voor een verhoogde stress zorgt gedurende de zwangerschap; een bekende factor voor negatieve zwangerschapsuitkomsten. Verder onderzoek zal aantonen wat er daadwerkelijk speelt in deze etnische verschillen. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat leefstijlfactoren waaronder roken hier een belangrijke rol spelen.”

Naast sociale achterstand bleken ook andere factoren een rol te spelen binnen Rotterdam; waar er in de ene deelgemeente sprake was van een verhoogde risicolast, bleek er in de andere deelgemeente sprake van een verhoogd percentage tienerzwangerschappen of waren er aanwijzingen dat zorgfactoren een rol speelden.

Ziekenhuizen sluiten
Tijdens het promotietraject van dr. Poeran kwam er steeds meer landelijke aandacht voor het onderwerp. Er werd vanuit de politiek gesuggereerd dat het sluiten van de helft van de ziekenhuizen in Nederland voor een verlaging van het aantal babysterftes zou zorgen. “Door middel van een simulatiestudie, heb ik onderzocht wat er zou gebeuren als je tien ziekenhuizen in Nederland zou sluiten. Dit bleek een bijzonder ingewikkeld probleem, in tegenstelling tot wat er werd voorgesteld door beleidsmakers. Met veel zaken moet rekening worden gehouden, zoals een langere reistijd tot het ziekenhuis, de kwaliteit van ziekenhuizen die achterblijven, en niet elke patiëntgroep profiteert in dezelfde mate van ‘concentratie’ van zorg. Als deze plannen in de toekomst doorgevoerd gaan worden, dan moet dit met een goed onderbouwd beleid gebeuren.”

Zijn onderzoek baseerde dr. Poeran op bestaande registraties van de Stichting Perinatale Registratie Nederland van 2000 tot 2007/2008. Deze stichting houdt gegevens bij van bijna 100 procent van de bevallingen in Nederland. “En is dus een goede en betrouwbare bron, ondanks dat er ruimte is voor verbetering”, vertelt dr. Poeran.

Epidemiologie
“Gedurende je promotietraject groei je niet alleen op professioneel vlak, maar ook persoonlijk. Daarbij ga je ook nadenken over de keuzes die je maakt en gemaakt hebt”, vertelt dr. Poeran. Tijdens zijn traject kreeg hij de kans om een master ‘Epidemiologie’ te volgen in Rotterdam. Dit bleek hij leuker te vinden dan gedacht. Dr. Poeran is nu werkzaam als epidemioloog bij een vooraanstaand medisch opleidingscentrum; Weill Cornell Medical College in New York. 

Bron: Eigen redactie

*Tijdens zijn promotietraject werd dr. Virender Jashvant John Poeran ondersteund door promotoren Prof.dr. G.J. Bonsel en Prof.dr. E.A.P. Steegers en door copromotoren dr. E. Birnie en dr. S. Denktaş.

Wilt u ook uw proefschrift publiceren in de app YourThesis? Kijk dan voor meer informatie op de website of neem contact op met Medix Publishers.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons