Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Positieve uitkomst ustekinumab als inductie- en onderhoudstherapie bij ziekte van Crohn

Positieve uitkomst ustekinumab als inductie- en onderhoudstherapie bij ziekte van Crohn

Ustekinumab is een veelbelovend middel voor de behandeling van de ziekte van Crohn. De resultaten van de gerandomiseerde fase 3-UNITI-IM-UNITI-studie laten nu zien dat zowel inductie- als onderhoudstherapie met ustekinumab vergeleken met placebo geassocieerd is met een significant verbeterde respons en remissie. Deze positieve resultaten werden recentelijk gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van het maagdarmkanaal. Standaard behandelingen zijn met name de toediening van glucocorticoïden, immunosuppressiva, antagonisten van tumornecrosefactor (TNF) of integrineremmers. Helaas varieert de mate van effectiviteit en duurzaamheid van deze behandelingen. Bovendien verhogen enkele middelen het risico op infectie en/of kanker.

Ustekinumab is een monoklonaal antilichaam tegen de p40 subeenheid van de interleukines 12 en 23, en geregistreerd voor de behandeling van patiënten met psoriasis en artritis psoriatica. Daarnaast bleek uit een fase 2b-studie bij TNF-refractaire patiënten met de ziekte van Crohn dat inductietherapie met intraveneuze ustekinumab resulteerde in een goede klinische respons. Als onderhoudstherapie bleek het antilichaam effectief voor een periode van 22 weken.

Op basis van deze positieve resultaten initieerden Feagan en collega’s een gerandomiseerde fase 3-studie naar de effectiviteit en veiligheid van ustekinumab bij de ziekte van Crohn. De studie bestond uit twee inductiestudies van acht weken (UNITI-1 en UNITI-2) en een onderhoudsstudie van 44 weken (IM-UNITI). De primaire uitkomstmaat van de inductiestudies was een klinische respons na zes weken, en van de onderhoudsstudie Het primaire eindpunt voor de onderhoud proef was remissie na 44 weken.

In totaal werden voor de UNITI-1- en -2-studies respectievelijk 741 en 628 patiënten gerandomiseerd naar een enkele intraveneuze dosis ustekinumab of placebo. Vervolgens werden voor de IM-UNITI-onderhoudsstudie 397 responderende patiënten gerandomiseerd naar acht- of twaalfwekelijkse subcutane injecties met ustekinumab of placebo.

De twee inductiestudies lieten zien dat ustekinumab vergeleken met placebo was geassocieerd met een significant verbeterd responspercentage na zes weken. Daarnaast resulteerde ustekinumab versus placebo in een significant verbeterd remissiepercentage na 44 weken. De bijwerkingen in de ustekinumabarm en placeboarm van de drie studies waren vergelijkbaar.

Bron: The New England Journal of Medicine (Feagan BG, et al. N Engl J Med 2016;375:1946-60)

Door Robbert van der Voort


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons