Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Postmenopauzale borstkankeroverlevenden lopen hoger risico op cardiovasculaire ziekten

Postmenopauzale borstkankeroverlevenden lopen hoger risico op cardiovasculaire ziekten

Onderzoekers aan de Paulista State University (Sao Paulo, Brazilië) vonden sterkere associaties met risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten bij postmenopauzale borstkankeroverlevenden vergeleken met postmenopauzale vrouwen zonder borstkanker in de voorgeschiedenis. De resultaten van dit onderzoek zijn online gepubliceerd in Menopause, het wetenschappelijke tijdschrift van The North American Menopause Society (NAMS).

Dankzij geavanceerde medische behandelingen is de kans tegenwoordig groot dat borstkankerpatiënten de ziekte overleven. Sommige behandelingen verhogen echter het risico op andere gezondheidsproblemen. Zo hebben borstkankerpatiënten een hoger overlijdensrisico door cardiovasculaire ziekten dan vrouwen uit de algemene bevolking. Daarnaast kan de kans op cardiovasculaire ziekten aanzienlijk toenemen bij postmenopauzale vrouwen met borstkanker. Het doel van deze studie was risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten te vergelijken tussen postmenopauzale borstkankeroverlevenden en vrouwen zonder borstkanker in de voorgeschiedenis.

In dit cross-sectionele onderzoek werden 96 postmenopauzale borstkankeroverlevenden vergeleken met 192 vrouwen na de menopauze. De twee groepen werden gematcht aan de hand van leeftijd, tijd sinds de menopauze en body mass index, in een verhouding van 1 geval tot 2 controles (1:2). Vrouwen met ≥3 van de volgende criteria werden gediagnosticeerd met metabool syndroom: middelomtrek >88 cm; triglyceriden ≥150 mg/dL; HDL-cholesterol <50 mg/dL; bloeddruk ≥130/85 mm Hg; en glucose ≥100 mg/dL. Er werden immunoassays gebruikt voor het meten van heat shock protein (HSP)60 en HSP70 concentraties. Atherosclerose werd bepaald aan de hand van de intima-media-dikte (>1 mm) van de halsslagaders en/of de aanwezigheid van atheromateuze plaque, geanalyseerd met behulp van echografie.

De borstkankeroverlevenden hadden significant hogere HSP60- en lagere HSP70-concentraties ten opzichte van de controlegroep. Belangrijke risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten kwamen vaker voor bij borstkankeroverlevenden, namelijk metabool syndroom (odds ratio (OR)=4.21; 95% CI: 2,28-7,76), diabetes (OR=4,42; 95% CI: 1,86-10,49), atherosclerose (OR=2,61; 95% CI: 1,19-5,72), hypertriglyceridemie (OR=2,32; 95% CI: 1,33-4,0) en middelomtrek (OR=11,22; 95% CI: 4,0-31,65).

De onderzoekers concludeerden dat postmenopauzale borstkankeroverlevenden een sterkere associatie hadden met risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten dan postmenopauzale vrouwen zonder borstkanker in de voorgeschiedenis. Het effect van borstkankerbehandelingen op cardiovasculaire ziekten kunnen vijf tot dertig jaar na de therapie blijven bestaan. De onderzoekers raden borstkankerpatiënten aan een cardiologisch consult plannen wanneer de borstkanker wordt vastgesteld en vervolgafspraken te maken nadat de kankerbehandelingen zijn voltooid.

Geschreven door: Lynn O’Callaghan

Bron:
Buttros DDAB, Branco MT, Orsatti CL, et al.
High risk for cardiovascular disease in postmenopausal breast cancer survivors. Menopause 2019.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons