Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Potentiële nieuwe therapie bevordert borstkanker uitzaaiingen

Potentiële nieuwe therapie bevordert borstkanker uitzaaiingen

Een experimentele therapie kan uitzaaiingen van triple-negatieve borstkanker bevorderen. Dat toont celbioloog dr. Erik Danen met zijn team van de Universiteit Leiden met fundamenteel onderzoek. Door het uitschakelen van de integrinen, oppervlakte-eiwitten, blijken de kankercellen juist beweeglijker te worden in plaats van te sterven. “Een onverwachts resultaat”, aldus Danen.Extra effect

De experimentele therapie, die op verschillende plekken in de wereld wordt onderzocht en in een vroeg stadium van klinische trials zit, schakelt de celadhesiereceptoren, de integrinen, van de tumorcellen uit. De cellen ontvangen vervolgens geen groeisignalen meer, kunnen moeilijker overleven en worden gevoeliger voor klassieke therapieën zoals chemotherapie of radiotherapie.  Het onderzoek van Danen toont echter een extra effect. “Het uitschakelen van deze zogenaamde voetjes zorgde ervoor dat de cellen juist beweeglijker werden. In het geval van triple-negatieve borstkanker slonk de tumor maar zaaiden de cellen daardoor juist meer uit”, vertelt Danen.

Embryonaal programma
Danen en zijn collega’s kweekten triple-negatieve borstkankercellen waarin de β1-integrinen waren uitgeschakeld en injecteerden deze cellen in een muismodel. Danen: “Verder onderzoek toonde dat het verwijderen van de voetjes zorgde voor de activering van een soort embryonaal programma in die cellen. Dit is essentieel in embryo’s, maar gevaarlijk bij kankercellen.” Door de activering van dit signaleringsnetwerk, bewegen de cellen zich vrij van elkaar, in plaats van als groepen cellen, waardoor ze makkelijker uitzaaien.

Het Leidse team heeft gevonden welke receptor verantwoordelijk is voor de activering van het programma. “Doordat we dit weten, kunnen we een therapie ontwikkelen waarbij de voetjes worden uitgeschakeld, maar waarbij een extra remmer wordt gebruikt die voorkomt dat het embryonale programma gestart wordt”, vertelt Danen.

Voorzichtig

De onderzoeksresultaten van Danen zijn tot nu toe alleen nog gevonden bij triple-negatieve borstkankercellen. Vervolgonderzoek zou moeten tonen of de activering van het embryonale programma ook voor andere typen kankercellen geldt. Danen: “We hebben al gezien dat bij één bepaalde soort borstkanker de cel stopt met bewegen na het uitschakelen van de integrinen. Zij kunnen blijkbaar niet het embryonale programma aanzwengelen en daardoor individueel gaan bewegen. Maar voor welke andere vormen van kanker dit geldt, is de volgende stap van onderzoek.” Danen suggereert dat er in ieder geval bij triple-negatieve borstkankercellen heel voorzichtig moet worden omgegaan met dit soort therapieën.

Danen: “Het onderzoek heeft gevolgen voor de ontwikkeling van dit soort nieuwe behandelmethoden van kanker. Het toont dat we goed moeten uitkijken met het uitschakelen van integrinen. Er kunnen blijkbaar onverwachte schadelijke effecten optreden, die we vooraf niet hadden voorspeld.”

Het onderzoek is op 11 februari gepubliceerd in Science Signaling.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons