Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Relatie tussen darmmicrobioom en immuuntherapie bij melanoom

Relatie tussen darmmicrobioom en immuuntherapie bij melanoom

Een grotere diversiteit in het microbioom van de darmen is geassocieerd met een betere respons op de behandeling van melanoompatiënten met PD-1 checkpoint remmers, blijkt uit onderzoek dat onlangs werd gepresenteerd op de jaarlijkse meeting van de American Association for Cancer Research (AACR). Een dieet met veel volkoren vezels, fruit en groente is positief geassocieerd met dit voor immuuntherapie gunstig lijkende darmmicrobioom.

Er is steeds meer aandacht voor de relatie tussen het microbioom van de darmen en melanoomtherapie. Recent onderzoek toonde een relatie aan tussen het microbioom van de darmen en bepaalde voordelen bij het beïnvloeden van checkpoints. Er is echter nog weinig bekend over de manier waarop levensstijlfactoren het darmmicrobioom beïnvloeden, of over de invloed van het darmmicrobioom op het effect van andere veelgebruikte vormen van melanoomtherapie. Onderzoekers van de Universiteit van Texas verzamelden prospectief faecesmonsters van 146 patiënten met melanoom. Met behulp van RNA-sequencing werd het darmmicrobioom gekarakteriseerd. Vervolgens werd er ingezoomd op 46 patiënten die behandeld werden met PD-1-remmers, waarbij ook het dieet en het gebruik van probiotica en antibiotica in kaart werd gebracht.

Bij deze 46 patiënten bleek een grotere diversiteit in het darmmicrobioom geassocieerd met een betere respons op een behandeling met PD-1-checkpointremmers. Bovendien bleek een dieet dat rijk is aan volkoren granen, fruit en groente, positief geassocieerd met het darmmicrobioom dat een respons op anti-PD 1 behandeling gunstig lijkt te beïnvloeden. Bij een dieet dat rijk is aan suiker en bewerkt vlees is deze associatie negatief. Melding van probiotica- en antibioticagebruik was geassocieerd met een lagere alfa-diversiteit (relatief weinig verschillende soorten bacteriën) van het darmmicrobioom.

De onderzoekers stellen dat de uitkomsten van dit onderzoek erop wijzen dat het microbioom van de darmen bij melanoompatiënten negatief beïnvloed kan worden door probioticagebruik. Het darmmicrobioom bij deze patiënten zou via dieetmaatregelingen een interessant therapeutisch doelwit kunnen vormen. Grotere prospectieve en interventionele studies zijn nodig om de relatie tussen levensstijlfactoren, het darmmicrobioom en de respons op melanoombehandelingen verder op te helderen.

Geschreven door: Michiel Hordijk 

Referentie: Spencer, CN, et al. Presentatie op Annual Meeting AACR 2019: 2838 / 24 - The gut microbiome (GM) and immunotherapy response are influenced by host lifestyle factors. 

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons