Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Revolutionaire nieuwe methode voor medicijnontwikkeling gepubliceerd in Nature

Revolutionaire nieuwe methode voor medicijnontwikkeling gepubliceerd in Nature

Op 24 augustus dit jaar verscheen de publicatie in Nature Chemistry waarin een nieuwe methode voor medicijnontwikkeling ‘activity-directed synthesis’ wordt beschreven. De auteurs George Karageorgis en zijn collega’s deden onderzoek aan de Universiteit van Leeds. De aanpak wordt als revolutionair gezien. Volgens de wetenschappers is de methode zo simpel dat farmaceutische bedrijven er vandaag al mee kunnen beginnen.


Klassieke medicijnontwikkeling gaat in de eerste fase uit van het modificeren van bekend werkende chemische verbindingen om tot een gewenst resultaat te komen. De nieuwe methode werkt echter met een grotere groep stoffen met vaak onbekende reactieproducten. Hierdoor zijn de mogelijkheden groter. De snelle manier van werken in de nieuwe methode maakt het testen met veel verschillende stoffen mogelijk.


In de studie die in de publicatie wordt beschreven is gekozen voor een groep stoffen, α-diazo amides. Van deze stoffen is bekend dat ze, afhankelijk van de omstandigheden waarin de reactie plaatsvindt, tot veel verschillende reactieproducten kunnen leiden. Door te testen met verschillende concentraties en typen ‘reactie-ingrediënten’ worden er verschillende product gesynthetiseerd. Om de potentie van de reactieproducten als actieve drug te testen, werd de reactiviteit met de androgeen receptor in dit onderzoek getest.  


De auteurs vergelijken de methode met het maken van een nieuw gerecht. Als men alleen met bestaande en bekende ingrediënten werkt, resulteert dit nooit in een innovatief gerecht. Het werken met nieuwe ingrediënten kan echter leiden tot een spannend, nieuw gerecht. 


Nieuwe, effectievere methodes voor de ontwikkeling van medicijnen zijn zeer relevant. Met de huidige manier van werken is medicijnontwikkeling erg duur, wat de uiteindelijke productprijs omhoog drijft en een belastende werking heeft op de gehele markt. Daarnaast zou de methode kunnen leiden tot de ontwikkeling van medicijnen waarvan het resultaat tot voor kort niet voor mogelijk werd gehouden. Hierbij moet worden gedacht aan medicatie tegen zeldzame ziektes, kanker(soorten), dementie en infectieziekten.


Bron: Nature Chemistry.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons