Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Risico op parodontitis bij patiënten met gastro-oesofageale refluxziekte

Risico op parodontitis bij patiënten met gastro-oesofageale refluxziekte

Recent is gekeken naar de associatie tussen parodontitis en gastro-oesofageale refluxziekte (GORD). Daarvoor zijn, middels retrospectief onderzoek van 2010 tot 2018, medische gegevens verzameld van meer dan 20.000 personen met deze aandoening. De resultaten zijn gepubliceerd in Biomedicines.

Gastro-oesofageale refluxziekte (GORD) is wereldwijd het meest voorkomende klinische spijsverteringsprobleem.1 Het treft ongeveer 20% van de volwassen bevolking in westerse landen.2 Slechte mondhygiëne is in verband gebracht met GORD als een atypische klinische complicatie. Het bewijs voor het verband tussen GORD en het risico op parodontitis is echter minder duidelijk.1

Eerdere onderzoeken

In de eerste studie (2010) over de associatie van parodontitis risico met GORD werd een pathogeen verband vastgesteld tussen chronische inflammatoire parodontale aandoeningen (CIPD) en GORD.3 In een kleine klinische studie op bevolkingsniveau (2014) werd een significant hoger risico op chronische parodontitis bij patiënten met GORD gerapporteerd. GORD werd beschouwd als een onafhankelijke risicofactor.4 Onlangs (2020) voerden onderzoekers een kleine klinische studie uit op basis van een populatie van verloskundigen en ze toonden aan dat GORD nauw correleert met het risico op parodontitis tijdens de zwangerschap en systemische ontsteking-geassocieerde vroeggeboorte.5 Al deze studies waren echter gebaseerd op relatief kleine steekproeven en opgezet als patiënt-controleonderzoek of cross-sectionele onderzoeken.

De huidige studie had tot doel een retrospectieve cohortstudie op te zetten om de associatie tussen GORD en het latere risico op parodontitis verder te verduidelijken.1

Huidige studie opzet

Het betreft hier een landelijke retrospectieve cohortstudie waarbij epidemiologische gegevens uit de Taiwan National Health Insurance Research Database van 2008 tot 2018 werden geanalyseerd. De onderzoekers selecteerden 20.125 deelnemers met een minimumleeftijd van 40 jaar in de GORD-groep en koppelden deze aan personen zonder GORD op basis van geslacht, leeftijd en comorbiditeiten. De incidentie van parodontitis werd eind 2018 bepaald. Een regressiemodel werd gebruikt om het risico van parodontitis bij patiënten met GORD te evalueren.1

Resultaten

De totale incidentie van het parodontitisrisico was 1,38-voudig hoger bij patiënten met GORD dan bij patiënten zonder GORD. Na gestratificeerde analyses (voor geslacht, leeftijd en comorbiditeit) hadden patiënten met GORD een hoger risico op parodontitis dan degenen zonder GORD. Onder het GORD-cohort was het risico voor parodontitis verhoogd met een toenemend aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp.1

Conclusie

Uit de resultaten van deze nieuwe studie blijkt dat patiënten met GORD een hoger risico hebben op de ontwikkeling van parodontitis dan patiënten zonder GORD. De onderzoekers geven aan dat artsen (specialisten) meer aandacht moeten besteden aan de identificatie en behandeling van parodontitis bij patiënten met GORD.1


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1.  Li X , et al. Biomedicines. 2022; https://doi.org/10.3390/biomedicines10112980
2.  Richter JE, et al. Gastroenterology. 2018; https://doi.org/10.1053/j.gastro.2017.07.045
3.  Dzhamaldinova TD, et al. Exp. Clin. Gastroenterol. 2010; https://europepmc.org/article/med/21268326
4.  Song JY, et al. Gut Liver. 2014; https://doi.org/10.5009/gnl.2014.8.1.35
5.   Lee KS, et al. J. Korean Med. Sci. 2020; https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e105

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons