Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Risico op psoriasis verhoogd bij volwassenen die kanker overleven

Risico op psoriasis verhoogd bij volwassenen die kanker overleven

Volgens een nationale cohortstudie hebben overlevenden van kanker, vooral mensen die hematologische maligniteiten overleven, een verhoogd risico op psoriasis. De resultaten zijn recent gepubliceerd in het British Journal of Dermatology.

Kanker

Kanker kan nu in een vroeg stadium worden gediagnosticeerd en behandeld, en het aantal overlevenden neemt daardoor toe. Overlevenden zijn alle mensen die nog in leven zijn na de diagnose kanker. Hieronder vallen ook patiënten die nog onder behandeling zijn. Het omgaan met chronische ziekten bij overlevenden van kanker is een belangrijk punt van zorg geworden. Overlevenden krijgen namelijk te maken met talrijke restverschijnselen en leeftijdsgebonden aandoeningen.

Psoriasis en kanker
Psoriasis is een chronische inflammatoire huidaandoening die wereldwijd 2 tot 4% van de algemene bevolking treft. Een recente studie vond dat het risico op kanker hoger was bij psoriasispatiënten in vergelijking met controles. Omgekeerd is ook gevonden dat het risico op psoriasis bij borstkankerpatiënten hoger was dan bij degenen die over het algemeen gezond waren. Echter, de incidentie van psoriasis bij overlevenden van verschillende soorten kanker heeft weinig aandacht gekregen.

Onderzoekers van de Katholieke Universiteit van Korea in Seoul voerden een landelijke, populatie-gebaseerde cohortstudie uit om de incidentie van psoriasis te onderzoeken bij volwassen die kanker hebben overleefd.

Onderzoek

 Er werd gebruikt gemaakt van gegevens uit de Koreaanse National Health Insurance Service database. De analyses vergeleken 804.836 nieuw ingeschreven overlevenden van kanker (leeftijd >50 jaar) met 1.613.046 op leeftijd- en geslacht gematchte kankervrije individuen – de controles.

Resultaten

De onderzoekers vonden dat overlevenden van kanker een significant verhoogd risico hadden op psoriasis, vergeleken met de controles, na correctie voor leeftijd, geslacht, en comorbiditeiten; hazard ratio (HR), 1,41; 95% confidence interval (CI) = 1,379-1,432.
In eerdere subgroep analyses waren de risico's voor psoriasis verhoogd voor overlevenden van leukemie (HR = 3,36; 95% CI = 3,019-3,738), lymfoom (HR = 2,657; 95% CI = 2,426-2,91), multipel myeloom (HR = 2,498; 95% CI = 2,112-2,955), huidkanker (HR = 2,315; 95% CI = 1,828-2,932) en longkanker (HR = 2,022; 95% CI = 1,914-2,137). Na correctie voor mogelijke confounders, waren de risico’s op psoriasis niet significant verhoogd voor overlevenden van andere onderzochte kankersoorten (baarmoeder- en teelbalkanker).

Conclusie

De incidentie van nieuw ontstane psoriasis was verhoogd bij patiënten met kanker. Deze bevindingen impliceren dat patiënten met bepaalde typen kanker moeten worden gescreend op psoriasis.

De onderzoekers geven aan dat het denkbaar is dat het chronische ontstekingskarakter van kanker, evenals algemeen geassocieerde risicofactoren zoals overgewicht, roken en alcoholgebruik, het risico op psoriasis bij mensen die overleven van kanker kunnen verhogen. Kanker zou patiënten mogelijk predisponeren voor de ontwikkeling van psoriasis.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht doctorslounge van 21 juli 2021. Risk for Psoriasis Increased for Cancer Survivors. Verkregen via https://www.doctorslounge.com/index.php/news/pb/104002, op [23-07-2021]
2. Kim M, Park HE, Han K, Lee J. Risk of Psoriasis among Survivors of Adult-onset Cancer: A Nationwide Population-based Cohort Study. Br J Dermatol 2021; doi: 10.1111/bjd.20610. Epub ahead of print
3. Park HE, Go GM, Jung YJ, Han JH, Kim MR. P136: Risk of psoriasis among survivors of adult-onset cancer: a nationwide population-based cohort study. Korean Academy of Dermatology, Program Book 2020; 72(1):438

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons