Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

RIVM presenteert nieuwe diabetescijfers tijdens NAD Conferentie

RIVM presenteert nieuwe diabetescijfers tijdens NAD Conferentie

Diabetes is sinds 2000 onder mannen verdubbeld en onder vrouwen met 65 procent gestegen. Op 1 januari 2011 waren er ruim 801.000 diabetespatiënten bekend bij de huisarts en in dat jaar zijn er nog eens 87.000 gediagnosticeerd. Deze cijfers presenteerde het RIVM donderdag 18 april tijdens de Conferentie ‘Ruim baan voor regionale diabeteszorg en –preventie op maat!’ van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD), in de Jaarbeurs in Utrecht. MedZine was erbij.

Ongeveer 90 procent van de diabetespatiënten heeft type 2 diabetes. Het aantal mensen met diabetes in werkelijkheid ligt een kwart hoger dan de gediagnosticeerde 801.000. Dit komt omdat lang niet iedereen met diabetes bekend is bij de huisarts. Daarnaast hebben nog ongeveer 750.000 mensen tussen de 30-70 jaar een verstoorde glucosetolerantie. Inge de Weerdt, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) over de nieuwe RIVM-cijfers: “Hoogste tijd voor vergelijkbare diabetescijfers om kwantiteit maar vooral ook kwaliteit van diabeteszorg in beeld te krijgen.”

Werken conform NDF Zorgstandaard


Bijna 90 procent van de zorgverleners die werkzaam zijn binnen diabeteszorg en –preventie, werkt conform de NDF Zorgstandaard Diabetes. Ook deze cijfers werden gepresenteerd op de NAD Conferentie. Het hoofddoel van het NAD, dat de Nederlandse Diabetes Federatie in opdracht van het ministerie van VWS coördineert, is daarmee gerealiseerd.

De Weerdt: “Vier jaar geleden bleek dat de zorgstandaard wel breed gedragen was binnen het diabetesveld, maar ook in een aantal opzichten te abstract om daadwerkelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk van zorgverleners. Binnen het NAD hebben we ons daarom vooral gericht op het ‘gebruiksvriendelijk’ maken van de standaard. We hebben daarvoor zo’n 50 concrete implementatie-producten ontwikkeld, die de toepassing van de zorgstandaard in de praktijk faciliteren. En dat werkt.”

Gepersonaliseerde diabetesbehandeling


Tijdens de conferentie hield internist-endocrinoloog prof. Dr. Eelco de Koning (LUMC) een presentatie samen met internist prof. David R. Matthews (Oxford Centre of Diabetes en betrokken bij de het EASD Position Statement). Matthews benadrukt daarbij het feit dat richtlijnen gezien moeten worden als de ‘handrails’ van een brug en niet als een ‘railway’ van een trein. “We moeten van de ‘one size fits all’ behandeling naar therapie op maat,” vult De Koning aan.
Matthews: “We moeten niet bij elke patiënt geforceerd het HbA1c omlaag proberen te krijgen. We moeten juist eerst inventariseren welk risico op dat moment het hoogst is en welke behandeling dus prioriteit heeft. Daarnaast moet de mening van de patiënt centraal staan, omdat deze zelf ook verantwoordelijk is voor zijn eigen zelfzorg,” aldus Matthews. “Kwalitatief goede zelfzorg is van groot belang omdat een diabetespatiënt elk uur van de dag aan zelfzorg doet. Is deze zelfzorg niet goed, dan is het risico op complicaties hoger.”

Praktijksessies en superbrainstorm


Deelnemers konden na de presentaties verschillende parallelsessies volgen waarin een aantal van de vijftig producten, die uit het NAD afkomstig zijn, gepresenteerd werden. Onder andere kwamen de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA), een pakket van aanbevelingen voor de samenwerking tussen huisarts en internist in de behandeling van patiënten met diabetes type 2, en de e-Diabetes Kernset, de uniforme registratie en uitwisseling van gegevens binnen de diabeteszorg, aan bod. Verder konden bezoekers hun ervaringen met de producten uitwisselen tijdens de superbrainstormsessies onder leiding van Erik Peekel.

De dag werd afgesloten door een plenaire sessie met onder andere oud-minister van VWS Prof. dr. Ab Klink en Dr. Marianne Donker, directeur Publieke Gezondheid bij VWS, over cijfers en trends en het overheidsbeleid omtrent chronische ziekten. Tot slot werd ook nog de website www.zorgstandaarddiabetes.nl gelanceerd.

Bekijk hier de uitgebreide cijfers van het RIVM

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons