Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Samen in beweging naar beter

Samen in beweging naar beter

Vervolg op de blog Meester- Gezel leerweg

Naar aanleiding van de blog over het pijnonderwijs in Nederland willen wij u meenemen in de ontwikkeling van het Netwerk Chronische Pijn, een goed georganiseerd landelijk netwerk van oefentherapeuten dat kwaliteit en onderwijs hoog in het vaandel heeft. Een voorbeeld van hoe pijnonderwijs vormgegeven kan worden.

De oorsprong van het netwerk ligt in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen). De revalidatieartsen constateerden dat er interindividuele verschillen waren tussen de behandelingen van oefentherapeuten. Na een zeer prettig en open gesprek tussen het revalidatieteam en een aantal oefentherapeuten, is het idee ontstaan om een netwerk te vormen van goed geschoolde therapeuten die allemaal volgens uniforme werkwijze zouden gaan werken. Deze kans hebben we met beide handen aangegrepen en binnen een jaar was het protocol ontwikkeld, stond er een goed geschoold regionaal netwerk. Vanuit het land kwamen diverse vragen om dit te delen. Het bleek de missing link te zijn in veel verschillende regio’s, een netwerk van goed geschoolde zorgverleners die kennis hadden van chronische pijn. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, is de keuze gemaakt om het protocol alleen te delen met oefentherapeuten georganiseerd in netwerken. Elk netwerk werd intensief geschoold. Voorafgaand aan de scholing was er in een intensieve voorbereiding, de therapeuten lazen artikelen en boeken. Dit werd in kwaliteitsgroepen besproken. Ook na de basiscursus moeten de aangesloten therapeuten nascholingsbijeenkomsten en intervisie blijven volgen.

Vanuit het landelijke bestuur worden de therapeuten ondersteund. Het protocol wordt jaarlijks aangepast, elke drie maanden ontvangen de aangeslotenen een inhoudelijke nieuwsbrief en op extranet staan tal van tools die gebruikt kunnen worden in de behandeling en is achtergrondinformatie te vinden over chronische pijn.

De kennis die in het werkveld ontwikkeld is, wordt gedeeld met de beroepsopleiding. Sinds een half jaar is er een preferred partnerschap tussen de Hoge School van Amsterdam (opleiding tot Mensendieck therapeut) en het netwerk chronische pijn. Een van de onderdelen daarvan is dat de studenten geïnformeerd worden over de behandelwijze en ze kunnen bij therapeuten van het netwerk chronische pijn stage lopen. Zo wordt de verbinding gemaakt tussen de student en het werkveld. De Meester- Gezel leerweg op de positieve manier.

En er is zeker nog ruimte voor ontwikkeling en verbetering. Een post HBO gericht op chronische pijn is een toekomstdroom die we graag waar willen gaan maken. De slogan van het netwerk chronische pijn is niet voor niets “Samen in beweging naar beter”.

Naast de landelijke ontwikkelingen zien we ook in Europa meer aandacht komen voor pijnonderwijs, de EFIC ontwikkelt curricula voor diverse zorgverleners. De afgelopen jaren is er een enorme hoeveelheid kennis ontwikkeld om mensen met chronische pijn te kunnen begeleiden. Kennis die we met elkaar kunnen delen.

Binnen de PAiN is onderwijs een onderwerp dat veel aandacht krijgt. Na de inventarisatie van hoe pijnonderwijs nu is, kan de stap gemaakt worden naar hoe we het zouden willen met de zorgstandaard chronische pijn als leidraad. Het Netwerk Chronische Pijn heeft laten zien dat dit kan. De volgende stap is de andere zorgverleners (lees andere disciplines) mee te nemen in dit netwerk om de kennis te delen. Binnen het zorgnetwerk van oefentherapeuten spreken wij dezelfde taal, maar wij willen dit graag delen met de andere zorgverleners.

Auteurs:
Jolande van Ek, bestuurslid VvOCM/ algemeen bestuur PAiN
Eveline de Jong, bestuurslid Netwerk Chronische Pijn/ dagelijks bestuur PAiN

Geredigeerd door:
Brigitte Brouwer neuroloog, Erkan Kurt neurochirurg, Han Samwel klinisch psycholoog, Ilona Thomassen lid patiëntenvereniging, Kim Wabeke pijnverpleegkundige en Martin Blomenkamp pijnverpleegkundige

Algemeen Bestuursleden van de Pijn Alliantie in Nederland (P.A.i.N.), sectie onderwijs

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons