Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Schippers: Er moet een strenger tuchtrecht komen

Schippers: Er moet een strenger tuchtrecht komen

Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat de tuchtcolleges de bevoegdheid krijgen om beroepsbeoefenaars te schorsen in afwachting van een tuchtrechtelijk proces. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief. Door de schorsing verliest de beoefenaar de bevoegdheid om de beroepstitel te voeren en om zelfstandig handelingen te verrichten. De mogelijkheid tot directe schorsing moet “knelpunten in de handhavingspraktijk van de IGZ oplossen,” schrijft de minister. De mogelijkheid tot schorsing wil de minister vastleggen in de wet BIG. Wanneer een beoefenaar zich niet aan zijn schorsing houdt, kan deze zijn BIG-registratie voor onbepaalde tijd verliezen.

Jansen Steur
Aanleiding voor de strengere eisen is de casus van voormalig neuroloog Jansen Steur. De omstreden neuroloog heeft gedurende elf jaar zeker tientallen verkeerde diagnoses gesteld en patiënten verkeerde medicijnen laten slikken. Toch heeft de IGZ nooit een zaak tegen Jansen Steur gespannen, waardoor hij zich niet heeft hoeven verantwoorden voor het tuchtcollege.

Verslaving
Schippers noemt verder in de brief haar overleg met de IGZ om een handhavingskader op te stellen wanneer er sprake is van een drank- of drugsverslaving bij de beoefenaar.  De IGZ zal met de zorgsector in overleg gaan over hoe zij moeten handelen in deze situatie.

De minister verwacht in de tweede helft van 2014 het voorstel naar de Kamer te sturen.

Bron: Zorgvisie, Kamerbrief over Tuchtrecht, NRC Next

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons