Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Slechte informatieoverdracht tussen ziekenhuizen en ouderenzorg

Slechte informatieoverdracht tussen ziekenhuizen en ouderenzorg

Er zijn nauwelijks standaarden voor de informatieoverdracht tussen ziekenhuizen en instellingen voor ouderenzorg. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL. De meeste standaarden bestaan tussen huisartsen en ziekenhuizen, maar deze zijn er niet tussen voor overdracht van en naar de thuiszorg.

In de Staat van de Gezondheidszorg 2011 pleitte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) al voor meer aandacht voor informatieoverdracht. Zeker voor de groep kwetsbare ouderen is overdracht van informatie enorm belangrijk. Deze ouderen krijgen bijvoorbeeld thuiszorg, gaan naar de dagopvang, de huisarts schrijft medicijnen voor, de internist schrijft nieuwe medicijnen voor en de thuiszorg verstrekt deze medicijnen en verzorgt bijvoorbeeld operatiewonden. Het is dus belangrijk dat de informatie tussen de verschillende zorgverleners correct, compleet en tijdig wordt overgedragen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat veldpartijen de informatieoverdracht goed en eenduidig gaan regelen.
 


Te weinig standaarden

Het NIVEL onderzocht samen met Vilans, EMGO+ VUmc en Kiwa Prismant voor de IGZ hoe het ervoor staat met de standaarden voor informatieoverdracht. Deze blijken nauwelijks te bestaan tussen ziekenhuis en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Voor de weinige standaarden die er wel zijn, is het de vraag of alle relevante zorgverleners daarin betrokken zijn. Zo worden specialisten ouderengeneeskunde nauwelijks genoemd, terwijl zij een cruciale rol spelen in de zorg voor ouderen in verpleeghuizen. Patiëntendossiers die door meerdere partijen kunnen worden ingezien zijn een zeldzaamheid.
 
Overdracht artsen en verpleegkundigen
Artsen en verpleegkundigen blijken weinig informatie naar elkaar over te dragen. “De informatieoverdracht tussen artsen onderling en verpleegkundigen onderling blijkt beter op orde dan tussen artsen en verpleegkundigen”, zegt NIVEL-onderzoeker Carolien de Blok. “Terwijl alle betrokken zorgverleners eigenlijk een totaalbeeld moeten hebben van een patiënt. Het is dus goed als de IGZ de ontwikkeling van een standaard voor de gehele zorgketen stimuleert.”
 Zelf initiatieven nemen

De onderzoekers konden weinig breed gedragen standaarden vinden in de literatuur, maar er blijken wel regionale initiatieven te zijn om de lokale informatieoverdracht op orde te krijgen. De Blok: “Zeker gezien de groeiende groep ouderen is het belangrijk dat het veld ook zelf initiatief neemt om de informatieoverdracht te verbeteren. Hierin kunnen instellingen van bestaande initiatieven leren waardoor uiteindelijk alle ouderen in Nederland daarvan profiteren.”


Bron: NIVEL

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons