Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Smartphone kan helpen bij diagnose huidkanker

Smartphone kan helpen bij diagnose huidkanker

Ten tijde van een pandemie is het door laten gaan van controleonderzoek soms moeilijk. Het tijdig opsporen en diagnosticeren van recidieven bij een patiënt die eerder voor een melanoom is behandeld, is echter van levensbelang. Recent onderzoek toont aan dat het gebruik van een smartphone door patiënten om foto's van moedervlekken en laesies naar een dermatoloog te sturen, de tijd tot de diagnose kan verkorten. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Dermatology

Australië heeft het hoogste percentage huidkankers ter wereld, waaraan ongeveer 1300 mensen sterven per jaar, en ook een nationaal tekort aan dermatologen. Huidcontroles op afstand zouden een nuttig hulpmiddel kunnen zijn, zeker bij mensen die buiten de grote steden leven.

Onderzoekers uit Australië en Nieuw-Zeeland hebben onderzocht of het opsturen van foto's van moedervlekken of laesies naar een dermatoloog, die deze vervolgens beoordeeld, kan helpen bij het controleren op melanomen. Het gaat hierbij specifiek niet om het gebruik van een app om melanomen te detecteren en/of diagnosticeren; de uiteindelijke diagnose zal worden gesteld door een arts.

Onderzoeksopzet

Via de MELanoma SELF surveillance (MEL-SELF) study, een gerandomiseerde klinische studie van patiënten die eerder behandeld werden voor melanoom (en dus een hoger risico op huidkanker liepen), werden 100 mensen willekeurig verdeeld in een controle- (n=51) en een interventiegroep (n=49). De controlegroep had weinig contact met de onderzoekers, terwijl de interventiegroep een opleiding en ondersteuning kreeg in "patiënt-guided surveillance". Dit hield in dat ze een partner kregen toegewezen voor huidcontrole, zoals een familielid of vriend, ze leerden hoe ze (met hulp van de partner) zelf huidonderzoek konden doen en hoe ze een dermascoop konden gebruiken om sterk vergrote smartphonefoto's te maken en die vervolgens via een mobiele app naar een dermatoloog te sturen. Om de twee maanden werden ze eraan herinnerd om zichzelf te onderzoeken en foto's van suggestieve laesies te uploaden. De controlegroep deed niets van dit alles. Daarnaast werden ook vragenlijsten ingevuld met betrekking tot angst en hoe de deelnemers het zelfonderzoek ervaarden.

Resultaten

Na de zes maanden follow-up hadden alle deelnemers een routinecontrole in persoon bij hun arts, waarbij drie melanomen werden gevonden in de controlegroep. In de interventiegroep werden één lokale terugkerende en acht nieuwe melanomen gevonden, waarvan er vijf al waren ontdekt en verwijderd vóór de routinecontrole plaatsvond. Bij de controlegroep was geen melanoom gediagnosticeerd voor dit routinebezoek. De interventiegroep had meer zelfvertrouwen en meer kennis over zelfonderzoek, een positievere houding ten opzichte van zelfonderzoek en waren ook meer geneigd om zelfonderzoek uit te voeren in vergelijking met de controlegroep.

Conclusie

Deze pilotstudie wees uit dat zelfonderzoek voor melanoom veilig, haalbaar en acceptabel lijkt te zijn. De onderzoekers geven wel aan dat een groter onderzoek benodigd is voordat het model kan worden ingezet in de maatschappij.

Teledermatologie in Nederland

De eerste lijn speelt een cruciale rol in de vroege opsporing en diagnostiek van melanoom en het tijdig diagnosticeren en behandelen van melanoom zijn van groot belang voor de prognose. Bij een patiënt die eerder met succes is behandeld voor melanoom dienen verdachte laesies in de gaten te worden houden.

In Nederland is teledermatologie al langere tijd mogelijk. Daarbij gaat het meestal om secundaire teledermatologie waarbij de huisarts de foto maakt en doorstuurt naar de dermatoloog. Teledermatologie kan ook ingezet worden in het contact van de patiënt met de huisarts (primair) en tussen dermatologen onderling (tertiair). In het besproken onderzoek gaat het nu dus om een patiënt die het zelfonderzoek uitvoert, zelfstandig de foto maakt en de foto via een mobiele app doorstuurt naar de dermatoloog. De huisarts wordt in principe overgeslagen.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht Healio van 2 december 2021. Patient-led melanoma surveillance is safe, feasible. Verkregen via https://www.healio.com/news/dermatology/20211202/patientled-melanoma-surveillance-is-safe-feasible, op [09-12-2021]
2. Ackermann DM, Dieng M, Medcalf E, Jenkins MC, van Kemenade CH, Janda M, et al. Assessing the Potential for Patient-led Surveillance After Treatment of Localized Melanoma (MEL-SELF): A Pilot Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol 2021; https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2021.4704
3. Tensen E, van der Heijden JP, Jaspers MWM, Witkamp L. Teledermatologie. Bijblijven 2017; https://doi.org/10.1007/s12414-016-0210-x

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons