Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Snelle bloedtransfusie na trauma verlaagt kans op overlijden

Snelle bloedtransfusie na trauma verlaagt kans op overlijden

Traumapatiënten met een bloeding zijn gebaat bij een snelle bloedtransfusie: elke vertraging van slechts tien minuten in de toediening verhoogt het risico op overlijden. Dat schrijven onderzoekers van het University of Cincinnati Academic Health Center in The Journal of Trauma and Acute Care Surgery

Een van de belangrijkste levensbedreigende complicaties bij een traumapatiënt is een heftige bloeding. Om overlijden als gevolg hiervan te voorkomen is het zaak om zo snel mogelijk een bloedtransfusie toe te dienen. Elizabeth Powell, universitair docent spoedeisende zorg, en haar collega’s onderzochten of het moment van transfusie invloed heeft op de overlevingskans.

Ze bestudeerden retrospectief de gegevens van 94 traumapatiënten die met een helikopter van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis werden vervoerd en binnen 24 uur een bloedtransfusie hadden gekregen. Het merendeel van de patiënten was Kaukasisch (93 procent), man (70 procent) en slachtoffer van stomp trauma (94 procent). De mediane Injury Severity Score was 29 op een schaal van 2 tot 75.

Van alle patiënten ontving 87 procent aan boord van de helikopter of binnen een uur na het trauma de eerste transfusie. Analyse van het verdere verloop van deze groep wees uit dat elke tien minuten dat de transfusie later werd toegediend, de kans om te overlijden toenam (odds ratio van 1,27 na controle voor Trauma and Injury Severity Score). Van de 31 patiënten die na dertig dagen waren overleden kwamen er 29 uit de groep die binnen een uur een transfusie kreeg en 2 uit de groep die later bloed toegediend kreeg.

De auteurs merken op dat weinig traumavoertuigen momenteel bloedproducten aan boord hebben. Volgens hen zouden andere centra dit kunnen overwegen, omdat het verkorten van de tijd tot infusie de uitkomst voor de patiënt kan verbeteren.

Bron: The Journal of Trauma and Acute Care Surgery, University of Cincinnati

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons