Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Social media in de gezondheidszorg

Social media in de gezondheidszorg

De Amerikaanse onderzoekers R. Craig Lefebvre, PhD en Alexandra S. Bornkessel, MA hebben in het blad Circulation, een uitgave van de American Heart Association, een artikel gepubliceerd over social media en de gezondheidszorg, Social Media as a Tool in Medicine. In het artikel onderzoeken de auteurs hoe in de gezondheidszorg met het internet, social media en met name social media netwerken wordt omgegaan. 


De auteurs bespreken in het artikel dat er maar weinig goed onderzoek is gedaan naar manieren waarop effectief en efficiënt om kan worden gegaan met social media netwerken op het gebied van gezondheidszorg. Ze laten zien hoe social media netwerken gebruikt kunnen worden en bespreken de belangrijkste vragen en valkuilen waar nog nader onderzoek naar kan worden gedaan. 


De auteurs geven in het artikel ook zes overwegingen om mee te nemen in de beslissing hoe, waar en wanneer het gebruik van social media ingezet moet worden in de gezondheidszorg.
- Haal voordeel uit de connecties die mensen met elkaar hebben en probeer niet op nieuwe manieren zoveel mogelijk mensen te bereiken. Volgens de auteurs moet de hamvraag niet zijn ‘Hoe bereik en beïnvloed ik mensen?’ maar ‘Hoe faciliteren wij gesprekken en moedigen we mensen aan om hun kennis en informatie te delen met anderen?’.
- User-gegenereerde content, of patiënt-gegenereerde content, wordt nog te weinig gebruikt ondanks dat de waarde ervan wel duidelijk is. Dit komt volgens de auteurs door een gebrek aan overeenstemming over hoe dit het beste gebruikt en ingezet kan worden zodat iedereen er voordeel van heeft.
- Gedeelde ervaringen creëren moet het doel zijn van de activiteiten op social media netwerken. Bij het gebruiken van een social media netwerk moet worden nagedacht over de zogenaamde 5 E’s: Bieden we mensen informatie over onderwerpen en problemen die voor hun interessant zijn (education)? Betrekken we mensen op een positieve en zinvolle manier (engagement)? Is wat we bieden entertainend genoeg (entertainment)? Voelen mensen zich voldaan als resultaat van deelname empowerment)? Grijpen we elke kans aan om onze connecties tot onze evangelisten te maken (evangelism)? Deze resultaten worden het beste bereikt door middel van een zogenaamde zesde E: gedeelde ervaringen (oftewel shared experience).
- Denk niet alleen in grote aantallen. Het gaat er bij social media netwerken niet om grote aantallen mensen te bereiken maar om de juiste mensen te bereiken. Met andere woorden het gaat niet om kwantiteit maar om kwaliteit. Vaak wordt ervoor gekozen om een interactie op te zetten met mensen in hele grote netwerken zonder dat erover nagedacht wordt of deze mensen of netwerken wel geschikt zijn om mee te communiceren over gezondheid gerelateerde onderwerpen.
- Zorg voor geloofwaardigheid. Het belangrijkste punt van zorg voor zorgverleners en beleidsmakers is de geloofwaardigheid van de informatie die mensen kunnen vinden op internet en social media netwerken. Geloofwaardigheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor succes op social media. Het is echter ook het makkelijkst te verliezen op het moment dat consumenten of patiënten een gebrek aan openheid bespeuren, moeilijkheden ondervinden met het gebruik van de media of tegenstrijdige informatie ontvangen van twee of meer bronnen.
- Maak gebruik van de professionele standaarden. Veel (Amerikaanse) zorgverleners zijn terughoudend om op social media te communiceren met hun patiënten omdat ze bang zijn dat de door hun gegeven informatie uit zijn context wordt gehaald of geïnterpreteerd zal worden als medisch advies. Of dat ze per ongeluk over de grens gaan van wat professioneel is toegestaan. De American Medical Association heeft daarom een pakket richtlijnen, ‘Professionalism in the Use of Social Media’, opgesteld om het juiste gebruik van social media en kanalen te bevorderen.

Het volledige artikel van Lefebvre en Bornkessel is hier te lezen.

Bron: Circulation 2013; 127: 1829-1836

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons