Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Statines effectiever bij genetisch belaste patiënt

Statines effectiever bij genetisch belaste patiënt

Patiënten met een hoog genetisch risico op een hartinfarct hebben meer baat bij statines dan patiënten met een gemiddeld of laag genetisch risicoprofiel. Dat schrijven onderzoekers in The Lancet. Hoewel eerder onderzoek liet zien dat verschillende soorten patiënten ongeveer evenveel baat bij statines hebben, wisten de onderzoekers toch een verschil in effect te vinden door specifiek naar genetische factoren te kijken.

Hoewel er steeds meer statines worden voorgeschreven, is er ook steeds meer wetenschappelijk debat over de vraag of dit wel zinvol is voor alle patiënten die deze middelen slikken. Om specifiek te kijken naar de effectiviteit met betrekking tot genetische factoren combineerden Nathan O. Stitziel en collega's de data van 49.000 mensen uit vijf verschillende studies. Met behulp van deze data werd het risico op een hartinfarct berekend, waarbij alleen de invloed van het genetisch profiel werd meegenomen en geen traditionele risicofactoren zoals leeftijd, geslacht, cholesterolniveaus en diabetes.

Uit deze analyse bleek dat de mensen in de genetische hoogrisicogroep zeventig procent meer kans hadden op een hartinfarct dan de mensen met een laag genetisch risico. Therapie met statines leidde tot een risicoreductie van 13 procent in de groep met een laag genetisch risico, 29 procent in de groep met een gemiddeld genetisch risico en 48 procent in de groep met een hoog genetisch risico. Volgens Stitziel is dit een verschil met vroeger onderzoek, wat altijd liet zien dat statines bij alle categorieën patiënten ongeveer dezelfde risicoreductie geeft: 30 tot 45 procent, afhankelijk van de dosering.

“Sommige mensen zeggen dat we meer mensen met statines moeten behandelen, anderen zeggen weer dat we minder mensen moeten behandelen”, aldus de onderzoeker. “Bij wijze van precisie-geneeskunde zouden we ook mensen met een hoog risico kunnen identificeren en bij voorkeur deze mensen met statines behandelen. Het lijkt erop dat genetica een manier is om patiënten met een hoog risico te identificeren.” Wanneer de bevindingen door verder onderzoek worden bevestigd zou een dergelijke test voor de klinische praktijk kunnen worden ontwikkeld.

Bronnen: The Lancet en Eurekalert

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap.
Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons