Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Studie kan helpen de zorg voor onregelmatige hartslag te verbeteren bij patiënten met HCM

Studie kan helpen de zorg voor onregelmatige hartslag te verbeteren bij patiënten met HCM

Resultaten van een nieuw onderzoek moeten artsen helpen bij het identificeren, behandelen en voorkomen van mogelijk gevaarlijke onregelmatige hartslag (atriumfibrillatie). Het gaat in dit geval specifiek om patiënten met hypertrofische cardiomyopathie.  Daarbij was leeftijd de belangrijkste voorspeller. Maar het bleek ook dat obesitas, vooral bij jongere patiënten, een belangrijke factor is die kan leiden tot negatieve gevolgen van atriumfibrillatie zoals langere ziekenhuisopname.

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een veel voorkomende hartaandoening waarbij de hartspier dikker wordt waardoor het hart meer moeite heeft om bloed te pompen. Het wordt vaak niet gediagnosticeerd vanwege het asymtomatisch verloop. Als het wordt ontdekt dan betreft het vaak een toevalsbevinding. Het is echter de meest voorkomende erfelijke hartziekte en de meest voorkomende oorzaak van plotselinge hartstilstand (sudden cardiac arrest, SCA) bij jonge atleten. Atriumfibrillatie (atrial fibrillation; AF) is een veel voorkomende complicatie bij patiënten met HCM. AF kan asymptomatisch zijn en onopgemerkt blijven, maar wel leiden tot bloedstolsels, beroerte of zelfs hartfalen.

Eerdere studies hebben zich gericht op het detecteren van AF, omdat patiënten mogelijk bloedverdunners nodig hebben om een beroerte te voorkomen. Maar een internationaal team van artsen en wetenschappers wilden nu kijken naar de gevolgen van AF, zoals de noodzaak van procedures of een ziekenhuisopname bij patiënten met HCM, om degenen die vroegtijdige of op maat gemaakte interventies nodig hebben beter te identificeren.

Onderzoek

Van 2.755 patiënten werd data van een klinische vragenlijst verzameld waarna degene met persisterende of permanente AF of onvoldoende gegevens werden geëxcludeerd. Van de overgebleven 2.631 patiënten werd data verzameld en jaarlijks telefonisch contact opgenomen om ze uit te vragen over klinische voorvallen. Alle bijbehorende ziekenhuisgegevens werden vervolgens ook gereviewd.  Bij 96 van de patiënten werden 127 belangrijke AF eindpunten geïdentificeerd, zoals een ziekenhuisopname van meer dan 24 uur of katheterablatie. Patiënten met een AF-gebeurtenis werden vergeleken met patiënten zonder.

Resultaten

Belangrijke risicofactoren voor het bereiken van een eindpunt waren leeftijd, Body Mass Index (BMI), volume en functioneren (actieve contracties) van het linkeratrium, matige of ernstige mitralis regurgitatie en een voorgeschiedenis van aritmie. Leeftijd was daarbij de belangrijkste voorspeller. Van de andere factoren was obesitas, bepaald aan de hand van de BMI, een grotere risicofactor bij jongere patiënten dan bij oudere patiënten. De overige risicofactoren waren grotere risicofactoren voor patiënten van middelbare leeftijd en oudere patiënten.

Conclusie

Leeftijd was de belangrijkste voorspeller voor het bereiken van AF eindpunten bij HCM-patiënten. Obesitas was vooral belangrijk bij jongere patiënten wat wijst op het belang van gewichtsverlies en lichaamsbeweging bij HCM-patiënten. In het verleden werd echter gedacht dat lichaamsbeweging  gecontra-indiceerd was bij HCM. Dit is niet langer het geval op basis van recente studies.

De onderzoekers zeggen dat hun bevindingen kunnen worden gebruikt om een risicobeoordelingsinstrument voor patiënten te creëren, om risicovolle patiënten te identificeren en hen uit het ziekenhuis te houden. Dit zou artsen die HCM-patiënten behandelen moeten helpen, omdat ze zich dan kunnen richten op de risicofactoren die leiden tot atriumfibrilleren.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht UVAHealth van 13 juli 2021. Findings to Help Prevent, Treat Dangerous Atrial Fibrillation. Verkregen via https://newsroom.uvahealth.com/2021/07/13/findings-to-help-prevent-treat-dangerous-atrial-fibrillation/, op [16-07-2021]
2. Kramer CM, DiMarco JP, Kolm P, Ho CY, Desai MY, Kwong RY, et al.Predictors of Major Atrial Fibrillation Endpoints in the National Heart, Lung, and Blood Institute HCMR. JACC: Clinical Electrophysiology. 2021; https://doi.org/10.1016/j.jacep.2021.04.004

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons