Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Subacute hoofdpijn: soms een wolf in schaapskleren

Subacute hoofdpijn: soms een wolf in schaapskleren

Meestal is hoofdpijn een onschuldig klacht en gaat deze vanzelf weer over. Maar ook niet ernstige subacute hoofdpijn kan soms een eerste manifestatie van een onderliggende ziekte zijn. Dat wil ik u aan de hand van deze casus nader toelichten.

Casus

Een ruim 20 jarige, voorheen gezonde vrouw, klaagt sinds enkele weken over een nieuw ontstane bandvormige hoofdpijn vanuit haar nek uitstralend naar voren. Ze meldt zich bij haar eigen huisarts, welke geen afwijkingen bij lichamelijk onderzoek vindt. Normale nekfunctie en niet ziek. De RR was 150/70. Vreemd toch? En passant vermeldt patiënte dat ze wazig ziet, wat ook nieuw voor haar is en min of meer gelijktijdig is begonnen.

Op de eerste hulp blijkt ze herhaaldelijk cirkels te zien rond voorwerpen. De ernst van de hoofdpijn wisselt: 4-8 op een schaal van 0 tot 10. Bij neurologisch onderzoek zien we een niet zieke patiënte, met een normale temperatuur en relatief verhoogde RR. Haar visus blijkt bdz 0.9. Nekspier hypertonie of nekstijfheid ontbreekt. Het overige neurologisch onderzoek was normaal. Fundoscopie werd op de SEH achterwege gelaten. Labonderzoek en CT scan onderzoek van de hersenen bleek ook normaal. Normaal gesproken voldoende argumenten om haar naar huis te laten gaan en het beloop af te wachten. Gezien het onderbuik gevoel en de woorden van haar eigen huisarts, werd ze in goed overleg toch ter observatie en diagnostiek op genomen.

Het beloop

De hoofdpijn wisselde sterk en het episodisch wazig zien blijft. De pijnstillers helpen onvoldoende. Dat was voor ons voldoende reden om de oogarts in consult te vragen en een lumbaal punctie te doen met drukmeting. De liquordruk bleek 41 cm H20, die normaal < 24 hoort te zijn. De samenstelling van de liquor was normaal. De oogarts vond beiderzijds stuwingspapillen, als uiting van verhoogde intracraniële druk. Een later vervaardigde MRV (veneuze MRI hersenen) sloot een sinustrombose uit. Wat waren we blij dat we haar niet naar huis hadden laten gaan.

De clou

Diagnose: idiopathische intracraniële hypertensie (IIH). Wat bleek er over het hoofd te zijn gezien? Ze had vanwege haar huid vitamine A tabletten gekregen van de dermatoloog. Vanwege een recente luchtweginfectie had ze tetracycline medicatie voorgeschreven gekregen. Ook was ze recent gestart met de “pil”, omdat haar spiraaltje haar niet beviel. Allemaal factoren, waarvan bekend is dat ze een hoge intracraniële druk kunnen veroorzaken. Kennelijk had geen van de artsen haar op de hoogte gesteld van de op zich zeldzame bijwerking. Ook had ze bijsluiters niet gelezen!

Eind goed al goed

Mede dankzij de oplettende huisarts en terloops gemelde visusklachten kwam de oorzaak van de hoofdpijn aan het licht. Haar medicatie werd gestaakt en ze kreeg een middel voorgeschreven om de hersendruk te verlagen (Diamox), wat haar visusklachten deed overgaan en haar hoofdpijn liet verdwijnen. Vraag daarom altijd naar begeleidende visusklachten en verricht fundoscopie. Het is goed u te realiseren dat intracraniële druk verhoging ook met episodische consistente visusklachten gepaard kan gaan.

Door: Dr. Jan Pieter ter Bruggen, neuroloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch

Ondergetekende is lid van de werkgroep NWP ( Ned. Werkgroep Pijn), een subvereniging van Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De NWP stelt zich ten doelt om de kennis over chronische pijn bij artsen in opleiding te verbreden.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons