Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Symposium Taakherschikking: De rol van de PA en VS

Symposium Taakherschikking: De rol van de PA en VS

De rol van de in Nederland nog vrije jonge beroepsgroep van Physician Assistants (PA) is nog niet altijd even duidelijk. Nemen ze in de praktijk inderdaad taken over van de medisch specialist en wordt de zorg hiermee goedkoper? Deze en andere vragen werden op 1 oktober 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht besproken op het symposium taakherschikking voor verpleegkundig specialisten (VS-en), PA’s en medisch specialisten. 

Volgens Katja Mur van het ministerie van VWS is de opkomst van de PA een antwoord op het veranderende zorglandschap. “Naar verwachting is in 2030 1 op de 2 mensen chronisch ziek en dat verandert de zorgvraag.” PA’s en VS-en zouden met hun patiëntgerichte aanpak een belangrijke rol kunnen spelen in deze verschuiving van genezen naar het leren omgaan met de ziekte en bovendien ontlasten PA’s artsen, gezien de groeiende zorgvraag.

In hoeverre dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt, werd duidelijk uit verschillende onderzoeken die tijdens het symposium werden gepresenteerd. Geert van den Brink, voorzitter van het ‘Landelijk Platform Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant’, onderzocht onder andere de invloed van de inzet van PA’s en VS-en op de zorgkosten. Hieruit kwam naar voren dat de kostenbepaling niet altijd even goed aansluit op de taakherschikking. Maar als alle overgenomen taken op de juiste manier in het systeem werden ingevoerd, zorgen PA’s en VS-en voor een daling van €1,99 per zorgactiviteit.

Dr. Iris Wallenburg van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht hoe PA’s en VS-en in de dagelijkse praktijk worden ingezet. Volgens haar leveren de beroepsgroepen zowel kwalitatief als kostentechnisch een waardevolle bijdrage aan de zorg, maar verschilt de taakverdeling nogal per instelling. Deze variëteit zorgt voor veel verwarring en maakt het voor PA’s lastig om zich als een landelijke beroepsgroep te profileren. Het is dus tijd om daar verandering in te brengen. Zoals Katja Mur al tegen de zaal zei: “Het loslaten van de huidige situatie is moeilijk, maar jullie zijn de ambassadeurs en kunnen hier verandering in brengen.”


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons