Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Te lage zoutinname ook gevaarlijk voor hart en vaten

Te lage zoutinname ook gevaarlijk voor hart en vaten

Een studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine suggereert dat een te lage natriuminname, net als een te hoge natriuminname, een verhoogde incidentie van cardiovasculaire gezondheidsproblemen tot gevolg kan hebben. De publicatie is het resultaat van onderzoek aan de McMaster Universiteit in Hamilton, Canada.Wetenschapper Martin O’Donnell en zijn collega’s vonden dat de kans op cardiovasculaire gezondheidsproblemen toeneemt met 15% bij een hoge natriuminname (>7 gram per dag) ten opzichte van de referentie groep (4,00 - 5,99 g per dag). Volgens de resultaten neemt de kans hierop neemt echter óók met 27% toe bij een lage natrium inname (<3 g per dag).

Als mogelijke verklaringen voor de resultaten suggereren de onderzoekers dat lage natrium niveaus in het bloed effect kunnen hebben op spiegels van hormonen die worden geassocieerd met cardiovasculaire gezondheid.

Er is al eerder onderzoek gedaan daar het verband tussen een te lage natriuminname en het effect hiervan op de incidentie van cardiovasculaire problemen. Deze studie is echter de eerste met deze omvang en samenstelling van de onderzoekspopulatie: de resultaten zijn gebaseerd op 101.945 willekeurig geselecteerde proefpersonen uit 17 landen.

De natriuminname is geschat door het natriumgehalte in urine samples te meten. Dit wordt als een adequate methode gezien om de natriuminname te bepalen. De urinesamples zijn na verzameling ingevroren en naar de centrale labs in Hamilton en Beijing vervoerd.

Zout bestaat voor ca. 40% uit natrium. De gemiddelde zoutinname onder de bevolking  ligt wereldwijd tussen de 7 en 10 g per dag. Veel voedingsrichtlijnen voor mensen met een slechte cardiovasculaire gezondheid adviseren op dit moment dat deze onder de 5 g per dag moet liggen.

Bron: NEJM.

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende medische wetenschap.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons