Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Therapiehond vermindert pijn en angst bij patiënten op de SEH

Therapiehond vermindert pijn en angst bij patiënten op de SEH

Slechts tien minuten met een therapiehond zorgt voor een vermindering van pijn, angst en depressie en een verhoging van welbevinden. Dit is de conclusie van een Canadese studie, uitgevoerd bij patiënten met pijn op de spoedeisende hulp (SEH), welke recentelijk is gepubliceerd in PLOS ONE.

Veel mensen gaan naar de SEH vanwege pijn. Deze pijn wordt niet altijd voldoende behandeld, deels vanwege lange wachttijden. Ook laat onderzoek zien dat het ervaren van angst op de SEH een negatieve invloed heeft op de pijn van patiënten en de perceptie van wachttijden. Dit is reden tot voortdurende bezorgdheid over de kwaliteit van zorg op de SEH.1,2

Therapiehond

Teams van therapiehonden en hun begeleiders die patiënten bezoeken in de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, zouden de psychologische gezondheid van individuen bevorderen door het verminderen van stress, angst, depressie en gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek op dit gebied wordt vaak bekritiseerd omwille van het gebrek aan controlegroepen, kleine steekproeven en de afwezigheid van kwantitatieve gegevensverzameling. In de huidige studie hebben de onderzoekers bekritiseerde punten meegenomen in de opzet. Men heeft zich gericht op de impact van de toegepaste interventie - een bezoekend therapiehondenteam - op de pijnbeleving van patiënten naast gerelateerde psychosociale en fysiologische variabelen op de SEH.1

Doel

Het doel was om verandering in symptomen en fysiologische variabelen voor en na een tien minuten durend bezoek van een therapiehondenteam te vergelijken met geen bezoek bij SEH-patiënten van het Royal University Hospital (RUH, Canada). Het ging daarbij specifiek om volwassen patiënten die pijn ervoeren. De belangrijkste uitkomstmaat was de verandering in gerapporteerde pijn.1

Opzet

Nadat een patiënt had aangegeven pijn te hebben, werd de ernst van pijn, angst, depressie en welbevinden gemeten met de Edmonton Symptom Assessment System (herziene versie) (ESAS-r) 11-punts schalen (0-10; hogere scores wijzen op slechtere uitkomsten). De metingen vonden bij de interventiegroep (n=97) zowel voor en na het bezoek van het therapiehondenteam plaats. Ter vergelijking werden twee keer gegevens verzameld bij de controlegroep (n=101); patiënten met pijn die geen tien minuten hadden doorgebracht met het therapiehondenteam. Op deze wijze kon een verschilscore worden berekend. Beide groepen kregen verder standaardzorg.  
Minder dan 30% vermindering van pijn, angst, depressie of welbevinden werd beschouwd als een minimale reactie. Een vermindering van pijn tussen 30% en 49% werd beschouwd als een matige respons. Een respons van 50% of meer vermindering van pijn werd als sterk beschouwd. Fysiologische variabelen waren bloeddruk en hartslag welke op dezelfde tijden werden geregistreerd.1

Resultaten

Er werden significante verschillen gevonden in pijnscores bij de interventiegroep (p=0,004), maar niet bij de controlegroep. Angst (p=0,005), depressie (p=0,002), en welbevinden (p<0,001) verbeterden vergelijkbaar voor de interventiegroep.
Sterke responders op de interventie (>50% reductie) werden waargenomen voor pijn (43,33%), angst (48,39%), depressie (46,00%), en welbevinden (41,05%). 
Er waren geen verschillen in bloeddruk of hartslag in beide groepen voor en na de interventie.
De meeste patiënten (77%) gebruikten geen pijnmedicatie en de groepen zelf verschilden niet in leeftijd, geslacht of etniciteit. Geslacht zelf had geen significante invloed op de uitkomsten, behalve een geringe invloed op angst. Vergeleken met vrouwen leidde de interventie bij mannen over het algemeen tot een grotere vermindering van angst.1

Conclusie

Het belangrijkste resultaat is een verandering in gerapporteerde pijn, voor en na het bezoek van het therapiehondenteam, in vergelijking met een controlegroep.

Klinisch significante veranderingen in pijn en significante veranderingen in angst, depressie en welbevinden werden waargenomen bij de interventiegroep in vergelijking met de controlegroep. De bevindingen van deze nieuwe studie dragen bij aan belangrijke kennis over de potentiële waarde van therapiehonden op de SEH om de pijnbeleving, en gerelateerde maten van angst, depressie en welbevinden, van patiënten te beïnvloeden.1


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1.  Carey et al. PLOS ONE. 2022; https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262599
2.  Karaca et al. Eur J Surg Sci. 2011; https://www.researchgate.net/publication/270621096

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons