Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Tien jaar transkatheter-aortaklepvervanging: nu een volwaardige behandeling

Tien jaar transkatheter-aortaklepvervanging: nu een volwaardige behandeling

Aortaklepstenose is een veel voorkomende aandoening bij ouderen. Tot voor kort was aortaklepvervanging via een openhartoperatie de meest aangewezen behandeling. Nu concludeert het cardiologieteam van het Erasmus MC dat transkatheter- aortaklepvervanging (TAVI) zich in tien jaar ontwikkeld heeft tot een volwaardige behandeling voor inoperabele en hoogrisicopatiënten. De bevindingen staan beschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De eerste succesvolle hartklepimplantatie via een katheter vond plaats in 2002 en het Erasmus MC voerde de eerste Nederlandse implantatie uit in 2005. Deze minimaal invasieve methode voor aortaklepvervanging bij ernstige aortaklepstenose bleek zeer geschikt voor mensen die klachten vertoonden en een te hoog operatierisico liepen vanwege hoge leeftijd, voorgeschiedenis of comorbiditeit. 30 tot 40 procent van de patiënten die tot deze groep behoorde werd niet doorverwezen voor chirurgische klepvervanging. Voor deze patiëntengroep is TAVI ontwikkeld.

De transkatheter-aortaklepvervanging (TAVI) is minder ingrijpend dan de openhartprocedure omdat het borstbeen niet wordt geopend, het hart niet wordt stilgelegd en er geen hart-longmachine nodig is. De operatie kan worden uitgevoerd onder lokale verdoving.

Inmiddels is de veiligheid van hartklepvervanging via een katheter vergelijkbaar met de openhartprocedure die opgenomen is in de richtlijnen sinds 2012. De nieuwste hartkleppen kunnen heel precies geplaatst worden en geven geen tot nauwelijks lekkage van de aorta. Dankzij toegenomen ervaring, verbetering van kathetertechnologie en inzicht in de oorzaken is het aantal complicaties in de afgelopen jaren verminderd. 

Uit de meest recente studieresultaten en bevindingen van het Erasmus MC blijkt dat de TAVI procedure voor hoogrisicopatiënten niet alleen een betere overleving, maar ook een betere kwaliteit van leven biedt. Het Erasmus MC behandelt wekelijks patiënten met de TAVI-methode.

Bron: NTvG

MedZine plaatst het nieuws in perspectief met interviews en reacties van experts op dat wat er in de medische wereld speelt.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons