Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Trombocytentransfusie na hersenbloeding werkt niet bij antistollingsmiddelengebruiker

Trombocytentransfusie na hersenbloeding werkt niet bij antistollingsmiddelengebruiker

De regelmatig toegepaste behandeling van patiënten met een hersenbloeding met trombocytentransfusie is niet effectief en waarschijnlijk zelfs schadelijk. Dat schrijft een groep internationale onderzoekers in The Lancet. Ze onderzochten uitsluitend patiënten die voorafgaand aan hun bloeding antistollingsmiddelen gebruikten. 

Het team bestaande uit onderzoekers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bestudeerde in een multicenter, gerandomiseerde, open-label studie de effectiviteit van een trombocytentransfusie bij patiënten met een hersenbloeding die reeds trombocytenaggregatieremmers gebruikten. Een veelvoorkomende interventie aldus professor Yvo Roos, hoofdonderzoeker en hoogleraar van het AMC. “Veel Amerikaanse collega’s schreven deze behandeling standaard voor omdat ‘het zo logisch is’”. Alle 190 patiënten uit 41 ziekenhuizen kregen de standaardzorg, die bij 97 van hen werd aangevuld met een trombocytentransfusie. 

De resultaten waren verassend. Vergeleken met de groep die alleen de standaardzorg kreeg, hadden de patiënten in de transfusiegroep na drie maanden een twee keer zo grote kans om langdurig invalide of overleden te zijn (uitgedrukt op de Modified Rankin Scale). Ook hadden ze vaker een ‘adverse event’: 29 procent in de standaardgroep versus 42 procent in de transfusiegroep. Een duidelijke verklaring voor de gevonden resultaten hebben de onderzoekers niet. Ze suggereren dat er verschillende manieren zijn waarop de trombocytentransfusie de bloeding kan hebben verergerd in plaats van verminderd. 

De onderzoekers stellen dat op basis van hun resultaten een trombocytentransfusie afgeraden moet worden bij patiënten met een hersenbloeding die tevens antistollingsmiddelen gebruiken. “Een aantal collega’s moet hun behandelbeleid nu onmiddellijk herzien”, aldus Roos. Deze uitspraak wordt onderschreven door Calin I. Prodan, professor of Neurology aan het  University of Oklahoma Health Sciences Center and Veterans Administration Medical Center, die een commentaar wijdt aan het onderzoek. Wel wijzen zowel Prodan als de onderzoekers op een lopende studie naar hetzelfde onderwerp waarvan de resultaten snel worden verwacht. 

Bronnen: The Lancet en AMC


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons