Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Troponine I-serumwaarde helpt het risico op cardiovasculaire ziekten te voorspellen

Troponine I-serumwaarde helpt het risico op cardiovasculaire ziekten te voorspellen

Onderzoekers van verschillende universiteiten in de Verenigde Staten hebben ontdekt dat een verhoogde troponine I (TnI-)serumwaarde geassocieerd is met diverse cardiovasculaire ziekten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Circulation. Het is belangrijk dat nieuwe methodes ontwikkeld worden om personen met een hoog risico op cardiovasculaire ziekten te identificeren, zodat zij een preventief behandelplan kunnen krijgen.

Cardiovasculaire ziekten zijn nog altijd de grootste veroorzaker van pijn, lijden en overlijden, ondanks de enorme uitbreiding van kennis over preventie, risicofactoren (zoals hoog cholesterol, hoge bloeddruk en obesitas) en behandelmogelijkheden. Troponine-serumwaarden kunnen worden gebruikt om vast te stellen of een patiënt een hartinfarct gehad heeft. Het huidige onderzoek heeft onderzocht in hoeverre TnI- en troponine T (TnT-)serumwaarden een rol kunnen spelen bij het identificeren van personen met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten, zodat deze een preventief behandelplan kunnen krijgen.

In totaal zijn ruim 8.000 participanten zonder cardiovasculaire ziekten tussen de 54 en 74 jaar oud geïncludeerd in deze studie. De mediane follow-up periode was 15 jaar. In deze periode werd met een hooggevoelige test de TnI- en TnT-serumwaarde gemeten. Verhoogde TnT-serumwaarden lieten slechts een kleine correlatie zien met cardiovasculaire ziekten (r=0,47). Verhoogde TnI-serumwaarden bleken sterker geassocieerd met cardiovasculaire ziekten (HR 3,01; 95% CI 2,50-3,63). Zo konden associaties worden aangetoond tussen verhoogde TnI-serumwaarden en het krijgen van een hartaanval en fatale coronaire hartziekte, een beroerte, een ziekenhuisopname bij hartfalen, en overlijden. Het risico op hartfalen kon het beste voorspeld worden (HR 4,20; 95% CI 3,28-5,37). De associaties waren sterker bij personen met een blanke huidskleur en bij vrouwen.

Een verrassende uitkomst van de studie was de observatie dat de TnT-serumwaarde wel extra informatie verschafte: personen met verhoogde TnI- én TnT-serumwaarden hadden een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten en overlijden, vergeleken met personen met een verhoogde serumwaarde van slechts één van deze twee.

De onderzoekers concludeerden dat verhoogde TnI-serumwaarden geassocieerd zijn met cardiovasculaire ziekten. Verbeterde bloedonderzoeken, die troponine-serumwaarden zeer accuraat kunnen meten, kunnen belangrijk zijn om nauwkeuriger te bepalen wie het grootste risico loopt. Toekomstige onderzoeken zullen moeten testen wat de optimale methoden zijn om onder andere een hartaanval, een beroerte en hartfalen bij dergelijke personen te voorkomen.

Geschreven door: Lynn O’Callaghan

Bron: Jia X, et al. Circ J 2019; dio: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038772

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons