Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Twaalf uur per dag zitten vergroot kans op hart- en vaatziekten

Twaalf uur per dag zitten vergroot kans op hart- en vaatziekten

Volgens een Amerikaanse onderzoeksgroep die verbonden is aan vijf medische instituten mag een persoon maximaal twaalf uur per dag zittend doorbrengen voordat er hartschade optreedt. De resultaten van hun meta-analyse staan in het vaktijdschrift JAMA Cardiology waarin het team beschrijft wat voor cardiovasculaire problemen een inactieve leefstijl veroorzaakt.

Steeds meer mensen brengen hun dag zittend door, zowel op kantoor als thuis op de bank. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee zoals een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. De dosis-responsrelatie tussen zittijd en hart- en vaatschade was echter nog niet onderzocht. 

Om dit verband te onderzoeken keken de wetenschappers naar studies uit MEDLINE en EMBASE over een elfjarige periode. Negen relevante prospectieve cohortstudies rapporteerden de associatie tussen zittijd en hart- en vaatziekten, waarbij er 720.425 participanten ouder dan 18 jaar werden geïncludeerd en er 25.769 cardiovasculaire events werden geregistreerd.

Uit data-analyse blijkt dat mensen die gemiddeld twaalf uur per dag zitten 14% meer kans hebben op coronaire hartziekten, beroertes en cardiovasculaire mortaliteit, dan mensen die gemiddeld tweeënhalf uur achteroverleunen. De wetenschappers benadrukken dat mensen met een kantoorbaan vooral veel risico lopen. Om de kans op hartschade te verkleinen raadt de onderzoeksgroep aan om regelmatig staand te werken en vaker te bewegen.

Bron: JAMA Cardiology

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons