Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Uitleg nieuwe NHG-standaard tijdens Landelijk Diabetes Congres

Uitleg nieuwe NHG-standaard tijdens Landelijk Diabetes Congres

Vrijdag 4 oktober vond in de Reehorst te Ede een nieuwe editie van het jaarlijkse Landelijke Diabetes Congres plaats. Tijdens dit congres, dat werd georganiseerd door Health Investment, werd de nieuwe NHG-standaard diabetes mellitus type 2 van verschillende kanten belicht. Daarnaast werd er onder andere aandacht besteed aan internationale vergelijkingen, leefstijlverandering, voeding, de insulinebehandeling en bloeddruk. MedZine was erbij en doet verslag.


 
“De standaard die wij vandaag bespreken is geen geval van kookboekgeneeskunde. Zie het vooral als een leidraad voor betere diabeteszorg”, aldus dagvoorzitter en huisarts prof. dr. Giel Nijpels tijdens de opening. Nijpels vatte de daaropvolgende lezingen en sessies samen met een korte uitleg over de nieuwe standaard. Hij concludeerde dat diabeteszorg zorg op maat wordt. Grote veranderingen ten opzichte van de oude standaard zijn volgens Nijpels de diagnostiek, het behandelschema en de keuze voor orale middelen en soort insuline.

Kwetsbare ouderen
Met een zaal die grotendeels bestond uit huisartsen en POH’s, noemde Nijpels de zorg voor diabetes type 2 “een typische behandeling die door de huisarts en POH uitgevoerd kan worden." "Wij zijn de experts op dit gebied. Niet de tweede lijn”, aldus Nijpels. De huisarts maakte het belang van zorg op maat duidelijk aan de hand van enkele oefeningen om te controleren hoe fit ouderen zijn. Deze simpele oefeningen, zoals opstaan vanuit een stoel en zes meter lopen, moeten huisartsen en POH’s gaan gebruiken om zo een onderscheid te leren maken tussen fitte, kwetsbare en zeer kwetsbare ouderen. Per groep wordt volgens de nieuwe standaard een andere HbA1c streefwaarde gehanteerd. "Bij bijvoorbeeld zeer kwetsbare ouderen is de streefwaarde flink verhoogd. Voor deze patiënten komt diabeteszorg, in verband met comorbiditeit, namelijk op een lagere plek te staan. Andere kwalen en ziekten krijgen dan voorrang”, aldus Nijpels.

Cardiovasculaire richtlijnen
Nijpels werd opgevolgd door kaderhuisarts hart- en vaatziekten Joke Lanphen. Tijdens haar lezing over de bloeddruk bij diabetespatiënten kwam zij tot de conclusie dat de nieuwe standaard goed aansluit bij de cardiovasculaire richtlijnen. “De beide richtlijnen zijn aan elkaar te plakken. En dat is goed nieuws, want op deze manier streven we naar een generieke aanpak. We zijn op weg naar één standaard om chronische ziekten te behandelen”, aldus Lanphen.

Na een aantal reacties van het publiek werd voor Lanphen duidelijk dat er met de cardiovasculaire richtlijnen al veel is bereikt in de anderhalf jaar dat deze nu gebruikt worden. “Dat geeft hoop voor de nieuwe diabetes-standaard”, aldus Lanphen.

One size fits all
Een korte pauze later legde hoogleraar endocrinologie en stofwisselingsziekten prof. dr. Bruce Wolffenbuttel het verband uit tussen de nieuwe NHG-standaard en de ADVANCE, ACCORD en VADT onderzoeken. Hij concludeerde onder andere dat de ‘one size fits all’ behandeling inderdaad niet langer toepasbaar is. “Niet iedereen kan je kleden in C&A”, zei de hoogleraar lachend. Daarnaast zijn volgens hem, in tegenstelling tot aandelen, diabetesresultaten in het verleden wel een garantie voor in de toekomst. “Laten we daar ons voordeel dus mee doen”, aldus Wolfenbuttel.

Na de lunch konden de aanwezigen verschillende parallelsessies volgen die dieper op verschillende onderdelen van de NHG-standaard ingingen, zoals insulinegebruik en leefstijlverandering. Tevens konden zij kennismaken met diverse instellingen en organisaties op een informatiemarkt.

Bron: Eigen redactie

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons