Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Verband gevonden tussen vitamine D tekort en hypertensie

Verband gevonden tussen vitamine D tekort en hypertensie

Er is een verband tussen vitamine D tekort en een verhoogd risico op hypertensie. Dat blijkt uit een genetische studie die Karani Vimaleswaran en collega’s uitvoerden op 147 000 personen. De resultaten werden deze maand in The Lancet Diabetes & Endocrinology gepubliceerd. Er is al vaker onderzoek gedaan naar een verband tussen vitamine D tekort en hypertensie. De resultaten waren echter tegenstrijdig. Observationele studies toonden een significant verband aan terwijl dit bij gerandomiseerde interventies niet naar voren kwam.In de studie werd gekeken naar de 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D) niveaus, de standaard marker voor vitamine D, en het verband met vier gen variaties die ieder een verschillende effect hebben op de 25(OH)D synthese of beschikbaarheid van het substraat. De studie rapporteerde dat met een toename van 10% van het 25(OH)D niveau er een afname van de diastolische bloeddruk van 0,29 mm Hg was en een afname van de systolische bloeddruk van 0,37 mm Hg. Daarnaast werd er per 10% toename van de vitamine D marker aangetoond dat er 8,1% minder kans was op het hebben van een te hoge bloeddruk.

Mendeliaanse studie
Met de keuze voor een genetische studie wilde de onderzoekers voorkomen dat er sprake kon zijn van verstorende effecten (confounding), zoals dit wel in observationele studies het geval zou zijn. Personen met obesitas hebben bijvoorbeeld vaak hypertensie  en daarnaast ook vitamine D tekort. Daarnaast wilde men voorkomen dat er eigenlijk een omgekeerd effect werd bestudeerd; zoals dat mensen met een hypertensie vaker chronische ziektes hebben en daardoor niet veel blootstelling aan zonlicht krijgen, wat vitamine D tekort tot gevolg kan hebben. In de genetische studie werd dit omzeild doordat mogelijke verstorende factoren gelijk verdeeld waren over de vier genetische groepen.

Een stap
De studie is een stap in de goede richting op weg naar consensus over het bestaan van causaliteit tussen vitamine D tekort en een verhoogde kans op hypertensie. Er moet wel worden nagegaan of het verband tussen gen variatie en verschillende vitamine D niveaus hetzelfde verband heeft met aandoeningen gerelateerd aan hypertensie, zoals een beroerte, en of vitamine D supplementen een positief effect kunnen hebben op deze met hypertensie geassocieerde aandoeningen.

Bron: The Lancet.

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende medische wetenschap.Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons