Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Verloskundigen hebben geen burn-out door lange uren

Verloskundigen hebben geen burn-out door lange uren

Recent onderzoek laat zien dat 40% van de verloskundigen in de Verenigde Staten een burn-out heeft of gestrest en uitgeput is. De voorspellers van burn-out bleken niet lange werktijden of te veel patiënten, maar slecht leiderschap en ondersteuning en autonomie. Het onderzoek is een van de grootste burn-outstudies van een enkel beroep ooit uitgevoerd. 

Verloskundigen lopen door een burn-out het risico om medische fouten te maken en noodzakelijke patiëntenzorg te missen. Burn-out leidt ook tot minder professionele betrokkenheid, verminderde productiviteit, ziekteverzuim en het nemen van ontslag.

Onderzoek

De studie bestond uit een cross-sectionele observationele enquête bestaande uit 95 items over persoonlijke en praktijkkenmerken, de praktijkomgevingen van de respondenten en vragen gericht op een burn-out (Maslach Burnout Inventory). De gegevens werden in drie weken verzameld onder de verloskundigen en verpleegkundig-verloskundigen in heel de Verenigde Staten.  

Resultaten

Data van 2.333 respondenten is gebruikt voor analyse. Twee op de vijf verloskundigen (40,6%) bleken te voldoen aan de criteria van een burn-out. Verloskundigen bleken een hoger burn-out percentage te rapporteren als kraamverzorgers (25%)2 en slechts marginaal lager dan ‘OB/ GYNs’ (obstetrie- en gynacologieverpleegkundige; 46%)3

Voorspellers van een burn-out waren slecht leiderschap en ondersteuning. De verloskundigen in het onderzoek noemden een gebrek aan professionele erkenning, personeel en middelen, controle over de klinische praktijk en praktijkautonomie, en een negatieve werkomgeving. Een andere voorspeller van burn-out was een gebrek aan steun voor het verloskundige model van zorg.

Verloskundigen die vooral 's avonds werkten waren gelukkiger dan degenen die (ook) op andere momenten van de dag werkten. In feite bleek uit het onderzoek dat hoe meer tijd verloskundigen doorbrachten met de patiënten, hoe minder gestrest ze waren. Verloskundigen die thuis bevallingen bijwoonden waar ze meer tijd met patiënten hebben, waren meer tevreden in hun werk in vergelijking met verloskundigen die bevallingen in andere settings bijwoonden.

Conclusie

Er zijn problemen die leiden tot een burn-out, maar deze zijn volgens de onderzoekers eenvoudig op te lossen met kosteneffectieve, eenvoudige veranderingen in de praktijkomgeving. Essentieel is een ondersteunend praktijkklimaat, met name effectief leiderschap, organisatorische participatie en ondersteuning van de unieke perinatale zorg geleverd door de verloskundige. Zo zouden initiatieven voor de ontwikkeling van het personeelsbestand gericht moeten zijn op het cultiveren van leiderschap in de verloskunde en ervoor zorgen dat er een verloskundige in belangrijke besluitvormingscomités zit.

Er wordt verder gesuggereerd dat avondwerkers meer tevreden zijn doordat ze meer autonomie en minder concurrerende werkverplichtingen zoals vergaderingen en ambulante zorg hebben. Ze kunnen hierdoor meer tijd met de patiënten doorbrengen.

Verloskundige zorg plaatst de barende in het centrum van het zorgteam met gedeelde besluitvorming en bevordert een geboorte met weinig interventies. Verloskundige zorg wordt geassocieerd met lagere percentages van keizersnede, vroeggeboorte, baby's met een laag geboortegewicht, en neonatale sterfte en hogere percentages van vaginale geboorte na keizersnede, spontane vaginale geboorte en borstvoeding. Strategieën om burn-out te voorkomen zouden dus ook de geboorte-uitkomsten kunnen verbeteren.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1.  Thumm EB, Smith DC, Squires AP, Breedlove G, Meek PM. Burnout of the US midwifery workforce and the role of practice environment. Health Serv Res. 2021;  https://doi.org10.1111/1475-6773.13922
2.  Clark RRS, Lake E. Burnout, job dissatisfaction and missed care among maternity nurses. J Nurs Manag. 2020; https://doi.org/10.1111/jonm.13037
3.  Kane L. Medscape National physician burnout & suicide report 2020: The generational divide. Medscape 2020; https://www.medscape.com/slideshow/2020-lifestyle-burnout-6012460#2
4.  Persbericht Eurekalert van 21 december 2021. Midwives are burned out - for surprising reasons. Verkregen via https://www.eurekalert.org/news-releases/938698 , op [22-12-2021]

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons