Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Voeding - en niet zozeer beweging - heeft de grootste impact op botverlies en kracht

Voeding - en niet zozeer beweging - heeft de grootste impact op botverlies en kracht

Het is overduidelijk dat gezonde voeding en voldoende beweging beide bijdragen aan optimale botmetabolisme en behoud van fysieke kracht. Maar welk van beiden de grootste impact heeft, bleef onderwerp van discussie voor diëtisten en fysiotherapeuten. Mogelijk is het vraagstuk nu opgelost, met de publicatie van Friedman en collega’s in PLoS One. Voeding lijkt op de langere termijn de grootste impact te hebben op botmassa en kracht.

Beweging heeft lange termijn voordelen voor zowel botmassa als fysieke kracht, en verlaagt ook het fractuurrisico, zelfs na het staken van de lichaamsbeweging. Het combineren van lichaamsbeweging met voedingssupplementen (calcium en fosfaat) wordt door veel richtlijnen gehanteerd als optimale strategie bij botdichtheidsstoornissen. In sommige landen wordt dit echter ook geadviseerd als strategie om botmassa te maximaliseren al vroeg in de volwassen levensfase. De vraag is alleen of de voedingssupplementen of juist de lichaamsbeweging verantwoordelijk is voor de positieve effecten op het bewegingsstelsel.

De huidige onderzoekers bestudeerden hiertoe de effecten van een 8 weken durend gecombineerd programma van voedingssupplementen en beweging bij jongvolwassen muizen op de corticale BMC (bone mineral content), het botgebied en structurele fysieke kracht. Ook onderzochten zij of de effecten zichtbaar bleven 8 weken na het staken van de lichamelijke training. Secundaire uitkomsten waren gericht op het verschil in lange termijn effect op de botmassa en kracht van een combinatie programma ten opzichte van alleen lichaamsbeweging of alleen voeding.

Mannelijke muizen, 16 weken oud, van het type C57BI/6, werden toegewezen aan onderstaande 9 groepen, waarbij ze gematched werden op gewicht. Er was een baseline groep, +beweginggroep en -beweginggroep met supplementen van mineralen gedurende 8 weken, een +beweging groep inclusief 8 weken trainingsstop en een -beweging groep met een placebodieet of mineralensuppletie gedurende 16 weken. Het lichaamsbewegingsprogramma, ook wel trainingsprogramma, bestond uit het rennen in een aangedreven looprad op een snelheid van 12 meter/min, gedurende 30 minuten/dag.

Een opvallende bevinding was dat het suppleren van mineralen een grotere impact had op de botmassa en fysieke kracht dan het trainingsprogramma. Deze muizen hadden na 8 weken suppletie van mineralen een hogere tibiale BMC en botgebied, botvolume/weefselvolume ratio en botdichtheid dan de muizen zonder dieetinterventie. Zelfs na het staken van de training behielden de muizen met suppletie van mineralen hun botkracht, mits zij de suppletie continueerden. Het combineren van lichaamsbeweging met voedingssuppletie liet een grotere botmassa en kracht zien in de muizen dan wanneer zij alleen het trainingsprogramma hadden gevolgd. Ook deze effecten bleven behouden na het staken van de training.

De onderzoekers concluderen dat lange termijn gebruik van voedingssupplementen voordelig is bij volwassen muizen, en botmassa kan vergroten en langdurig kan behouden. Of dit uiteindelijk ook geëxtrapoleerd kan worden naar humane modellen is nog een vraag voor de toekomst, maar deze publicatie geeft zeker ‘food for thought’ voor het overwegen van het belang van voedingssupplementen bij volwassenen.

Door: Judith Cohen

Bron: Friedman MA  et al. Combined mineral-supplemented diet and exercise increases bone mass and strength after eight weeks and maintains increases after eight weeks detraining in adult mice. PLoS One 2018 Sep 21;13(9):e0204470

Link naar artikel 

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons