Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Voorspelde dementie-epidemie blijkt mee te vallen

Voorspelde dementie-epidemie blijkt mee te vallen

Door de vergrijzing van de bevolking en het stijgende aantal dementerenden leek het erop dat dementie een alsmaar groeiende bedreiging zou gaan vormen voor de komende generaties. De cijfers waarop deze conclusies zijn gebaseerd, zijn echter van twintig jaar geleden. Een review in The Lancet van recente publicaties op het gebied van epidemiologie van dementie maakt nu korte metten met deze voorspelling.

Uit een meta-analyse van de dementieprevalentie in de periode 1975 tot 2010 in Groot-Brittannië, Zweden en Spanje bleken de aantallen in geen van de landen significant te stijgen. In Groot-Brittannië werd zelfs een significante daling van 22 procent gemeten. Het uitblijven van een dementie-epidemie bleek ook uit het dalende Nederlandse incidentiecijfer.

Volgens Carol Brayne, hoofdauteur en professor volksgezondheid aan de universiteit van Cambridge, vallen deze observaties samen met een verbetering van beschermende factoren, zoals scholing en leefomstandigheden, en verminderde blootstelling aan risicofactoren, zoals hart- en vaatziekten. “We zien nu misschien de resultaten van verbeterde preventiemaatregelen en behandeling van hoge bloeddruk en cholesterolwaarden terug in het risico om dementie te ontwikkelen.”

De onderzoekers opperen ook dat de gemeten groei van dementiepatiënten deels te maken zou kunnen hebben met bredere diagnostische criteria en een vroegere detectie van de ziekte. Bovendien zou het vooruitzicht op een hoog aantal dementerenden dat moet worden voorzien van medicatie voordelig zijn voor de farmaceutische industrie. In Groot-Brittannië is de afgelopen jaren bijvoorbeeld 5 procent van de subsidies voor dementieonderzoek naar risicofactoren en preventie gegaan, ten opzichte van 65 procent voor de ontwikkeling van mogelijke behandelingen.

Professor Brayne hoopt dat de resultaten van dit onderzoek de effectiviteit van preventiemaatregelen zal benadrukken. “We moeten de focus van dementieonderzoek verschuiven naar primaire preventie om de balans te hervinden. Nu wordt er te veel belang gehecht aan diagnostiek en behandeling. Een beleid dat determinanten van dementie op een vroege leeftijd aanpakt, zou op de lange termijn de grootste gezondheidswinst kunnen opleveren.”

Bronnen: The Lancet, Eurekalert

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap. 


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons