Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Vroege blootstelling aan antibiotica kan leiden tot obesitas op latere leeftijd

Vroege blootstelling aan antibiotica kan leiden tot obesitas op latere leeftijd

Het gebruik van antibiotica op jonge leeftijd kan leiden tot permanente veranderingen in het maag-darmstelsel die het risico vergroten op obesitas en metabole stoornissen op latere leeftijd. Dit wordt gesuggereerd door Laura M. Cox en collega’s aan de NTU Langone Medical Center in New York. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cell.

Dr. Cox en het onderzoeksteam ondervonden dat de bacteriën in het maag-darmstelsel van muizen veranderden wanneer ze op vroege leeftijd antibiotica toegediend kregen. Door deze antibioticatoediening veranderde het metabolisme van de muizen, waardoor ze meer vatbaar werden voor gewichtstoename.

Vijf jaar lang werden er experimenten uitgevoerd op muizen. In een experiment testte het onderzoeksteam lage doseringen penicilline op drie groepen muizen. De eerste groep muizen kreeg penicilline toegediend in de baarmoeder tijdens de laatste zwangerschapsweek, de tweede groep kreeg vanaf de geboorte levenslang antibiotica toegediend, terwijl de derde groep geen antibiotica kreeg toegediend.

De twee groepen die penicilline toegediend kregen hadden een verhoogde vetmassa, terwijl de gewichtstoename hoger was bij de muizen waarbij de penicilline toegediend werd in de baarmoeder. Volgens Dr. Cox laat dit experiment zien dat muizen die op vroege leeftijd antibiotica krijgen vatbaarder zijn voor metabolische veranderingen. 

De volgende stap in het onderzoek was de vraag of het gewichtstoename veroorzaakt werd door de veranderde maag-darmstelsel bacteriën, of door de antibiotica. Bacteriën van het maag-darmstelsel werden afgenomen van de muizen waarbij antibiotica was toegediend. Deze bacteriën werden vervolgens overgebracht naar het maag-darmstelsel van drie weken oude muizen. Als controle brachten de onderzoekers bacteriën van muizen die niet waren behandeld met antibiotica over naar het maag-darm kanaal van de jonge muizen. Uit de resultaten bleek dat de met penicilline behandelde muizen in gewicht toenamen, terwijl de muizen die bacteriën kregen van muizen die niet behandeld waren met penicilline geen gewichtstoename hadden.

Volgens Dr. Cox zijn de bevindingen van het onderzoek belangrijk om niet alleen de oorzaak van obesitas te begrijpen, maar ook om oplossingen te creëren.

Bron: Cell

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons