Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

VS vindt een nieuwe manier voor belasting op junkfood en frisdrank - inspiratie voor Nederland?

VS vindt een nieuwe manier voor belasting op junkfood en frisdrank - inspiratie voor Nederland?

Economische en sociale omgevingen kunnen onze voedingskeuze zowel voordelig als nadelig beïnvloeden volgens een studie in de American Journal of Public Health. Onderzoekers in de VS tonen aan dat het opleggen van een extra belastingmaatregel aan de voedingsindustrie in plaats van aan de consument zowel juridisch als administratief zeer goed mogelijk is. Food for thought!

Een ongezond dieet is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en obesitas. Al vele jaren wordt er in allerlei westerse landen gesproken over de mogelijkheid om ongezond voedsel duurder te maken en gezond voedsel te subsidiëren. Toch is er nog onvoldoende politiek draagvlak voor.

In de VS waren al wel lokaal belastingmaatregelen opgelegd aan frisdranken, maar een nationaal systeem ontbeerde ook de benodigde politieke draagkracht tot nu toe. Een groep onderzoekers van de New York University bestudeerde voor het eerst de juridische en administratieve werkwijzen die nodig zijn om junkfood en frisdrank te kunnen definiëren, en om zo uiteindelijk belastingmaatregelen te kunnen implementeren. Dit deden zij door een systematische literatuur review te koppelen aan beleidsmaatregelen in de VS en verschillende belastingmodellen te overwegen.

Deze informatie gebundeld laat zien dat een belastingmaatregel toepasbaar en uitvoerbaar lijkt te zijn wanneer de voeding gecategoriseerd wordt op basis van productcategorie (bijvoorbeeld ‘snoep’ of ‘frisdrank’) of de combinatie categorie-en-nutriënten. De meest geziene ongezonde productcategorieën waren zoete en zoute snacks, snoep, frisdrank en bewerkt vlees. Voor nutriënten waren dit suiker, zout en calorieën. Er was geen jurisprudentie voor gebruik van definities op basis van slechts een enkele nutriënt of mate van bewerking. Voedingswaarden op groepsniveau beoordelen en indelen leek het meest haalbaar. Ook zagen de onderzoekers dat een belasting op het vervaardigen, verspreiden en verkopen van voedsel administratief gemakkelijker uitvoerbaar was dan een belasting op louter sales (waarbij de kosten voor de consument zijn). Ook wordt er gepleit voor een stapsgewijze belastingmaatregel waarbij de belasting duurder wordt wanneer de voedingswaarde van het voedsel afneemt.

De onderzoekers hopen dat wanneer een belastingmaatregel voor de voedingsindustrie ingevoerd wordt dit deze industrie zal motiveren om producten aan te passen en nutriënten te kiezen op basis van kwaliteit in plaats van alleen op kosten.

Food for thought voor Nederland!

Bron: Pomeranz JL et al. Legal and Administrative Feasibility of a Federal Junk Food and Sugar-Sweetened Beverage Tax to improve Diet. American Journal of Public Health 2018;108:203-209 doi: 10.2105/AJPH.2017.304159

Link: http://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2017.304159

Door: Judith Cohen

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons