Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

VUmc mag weer longoperaties uitvoeren

VUmc mag weer longoperaties uitvoeren

In het VUmc mogen, onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), weer longoperaties gedaan worden. Dat meldt De Telegraaf. Het VUmc staat het laatste half jaar onder verscherpt toezicht vanwege een conflict tussen medisch specialisten. Als gevolg daarvan werd de hele afdeling longchirurgie stilgelegd.

Het conflict ontstond medio augustus 2012, nadat aan het licht kwam dat een ernstig zieke longpatiënt in 2011 op de IC was overleden, door de slechte samenwerking tussen medisch specialisten. Longchirurg Rick Paul stapte naar aanleiding van het incident naar de Inspectie. Dat mondde uit in een groot conflict tussen de Paul en de afdeling heelkunde en de longchirurg werd op non-actief gesteld. Omdat het VUmc de Inspectie verkeerd had ingelicht over het conflict, werd het ziekenhuis voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. In die periode moet de Raad van Bestuur werken aan de communicatie en samenwerking tussen medisch specialisten, zodat de patiëntveiligheid weer voldoende gewaarborgd kan worden.

Longarts Piet Postmus op non-actief

Direct na het ingrijpen van de IGZ, werd bekend dat het VUmc longarts Piet Postmus op non-actief had gesteld. Postmus was naar de Raad van Toezicht gestapt omdat hij zich ernstig zorgen maakte over de patiëntveiligheid. Ook had hij intern felle kritiek geuit toen voor het televisieprogramma ‘24 uur: Tussen leven en dood’ heimelijk van RTL video-opnamen waren gemaakt op de eerste hulp. Voorzitter van de Raad van Toezicht van het VUmc, Cees Veerman, kondigde daaropvolgend aan dat externe deskundigen zowel de leiding als het toezicht bij het ziekenhuis gingen onderzoeken.

Verbeterplan

Het ziekenhuis zelf kwam eind vorig jaar met een verbeterplan. Volgens het VUmc zat het voornaamste probleem in de afstand tussen bestuur en werkvloer. De conflicten binnen het ziekenhuis hebben daardoor te lang kunnen voortwoekeren en zijn vervolgens geëscaleerd. Ook het toezicht was niet adequaat. Daarom zijn er toezichthouders aangesteld die zich specifiek met het ziekenhuis bezighouden. Ook treden drie leden van de Raad van Toezicht terug en komt er een nieuwe Raad van Bestuur die uit vier in plaats van drie mensen gaat bestaan. Twee of drie van hen zullen een medisch professionele academische achtergrond hebben.

Verscherpt toezicht verlengd

Het verscherpte toezicht werd vorige week met in ieder geval twee weken verlengd. De Inspectie bekijkt volgende week of het verscherpte toezicht dat nu geldt voor het hele ziekenhuis zal worden opgeheven, of bijvoorbeeld alleen nog zal gelden voor longchirurgie en intensive care.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons