Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Wereldwijd onderzoek naar gezondheidseffecten overgewicht en obesitas

Wereldwijd onderzoek naar gezondheidseffecten overgewicht en obesitas

In een grootschalig samenwerkingsverband bepaalden onderzoekers de trends en gezondheidseffecten van overgewicht en obesitas op populatieniveau in 195 landen tussen 1980 en 2015. Hoewel in rijke landen een plateau lijkt te zijn bereikt, is in veel landen het aantal gevallen van obesitas in die periode meer dan verdubbeld. De gezondheidslast van een hoge body mass index (BMI) is echter minder sterk toegenomen, blijkt uit de studie die recent verscheen in the New England Journal of Medicine.

De toename in de prevalentie van overgewicht en obesitas heeft in veel landen aandacht gekregen, maar de wereldwijde trends en gezondheidseffecten zijn tot nu toe niet duidelijk. Een groot internationaal team, de Global Burden of Disease (GBD) 2015 Obesity Collaborators, verzamelde gegevens over het voorkomen van overgewicht en obesitas van 68,5 miljoen kinderen en volwassenen in 195 landen in de periode tussen 1980 en 2015. Daarnaast evalueerden ze patronen in sterftecijfers en invaliditeitsjaren gerelateerd aan een hoge BMI, volgens leeftijd en geslacht, in de periode van 1990 tot 2015.

In 2015 waren wereldwijd 5% van de kinderen en 12% van de volwassenen obees. De prevalentie van obesitas was hoger in landen met een hogere sociodemografische index (SDI). Sinds 1980 is de prevalentie in de meeste landen continu toegenomen, al lijkt in de landen met de hoogste SDI een plateau te zijn bereikt. Opvallend was de sterke toename onder jongvolwassen mannen in landen met een laag-gemiddelde SDI, zoals China, Brazilië en Indonesië. In de meeste landen nam obesitas onder kinderen sterker toe dan onder volwassenen.

Op basis van hun gegevens schatten de onderzoekers dat in 2015 een hoge BMI bijdroeg aan 4 miljoen sterfgevallen wereldwijd, dat is 7,1% van alle sterfgevallen. Ongeveer 40% van die mensen was niet obees. Belangrijkste oorzaak was cardiovasculaire ziekte, gevolgd door diabetes. De mate van blootstelling aan een hoge BMI nam sterker toe dan de daaraan gerelateerde gezondheidslast. De onderzoekers schrijven dit vooral toe aan afgenomen sterfte door cardiovasculaire ziekte, door betere zorg en management van risicofactoren. De onderzoekers pleiten voor blijvende monitoring van overgewicht en de implementatie van maatregelen om dit probleem aan te pakken.

Bron: the New England Journal of Medicine

dr. Astrid Danen, wetenschapsjournalist  


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons