Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars gaan spoedeisende zorg verbeteren

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars gaan spoedeisende zorg verbeteren

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen gaan samen overleggen over de kwaliteit en de organisatie van de complexe spoedeisende zorg in Nederland. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Als basis van het overleg dient het op 12 februari gepubliceerde rapport Kwaliteitsvisie Spoedeisende zorg. De zorgverzekeraars willen de complexe spoedeisende zorg meer concentreren. De spoedeisende basiszorg blijft dicht bij burgers beschikbaar.

Deze andere inrichting van de complexe spoedeisende zorg moet de komende jaren geleidelijk gestalte krijgen via de zorginkoop. Zorgverzekeraars werken samen aan de implementatie, die per regio wordt aangepakt. De kwaliteitsvisie schetst de uitgangspunten voor een ideale situatie en krijgt per regio een eigen invulling. De situatie op het platteland is immers anders dan die in (groot)stedelijke gebieden.

Spoedeisende basiszorg

ZN maakt onderscheid tussen spoedeisende basiszorg en gespecialiseerde spoedeisende zorg. De focus van de kwaliteitsvisie ligt op de gespecialiseerde spoedeisende zorg die op de operatiekamer of IC plaatsvindt. De spoedeisende basiszorg moet dicht bij de burgers beschikbaar zijn, in de vorm van geïntegreerde eerste hulpafdelingen en huisartsenposten. Concentratie is van belang omdat volume bij complexe zorg een belangrijk criterium is voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg: doet een ziekenhuis een operatie vaak genoeg om er voldoende ervaring mee op te bouwen? Meer volume zorgt er bovendien voor dat dure voorzieningen effectiever worden gebruikt en dat het (schaarse) deskundig personeel doelmatiger wordt ingezet.

Doelmatigheid spoedeisende zorg


In een reactie laat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) weten het belangrijk te vinden dat er aan verdere verbetering en doelmatigheid van de spoedeisende zorg in Nederland gewerkt wordt. Volgens NVZ moet spoedeisende zorg lokaal worden georganiseerd door ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Het ZN-rapport is daarbij behulpzaam. NVZ-directeur Margot van der Starre wijst er wel op dat het aantal behandelingen alleen geen garantie biedt voor goede resultaten in de zorg. “Zorg dichtbij de burger is ook een aspect van kwaliteit. Voor een goede kwaliteit is het belangrijk om protocollen te volgen en samenwerkingsafspraken te maken. Het gebruik van internet biedt daarbij nieuwe mogelijkheden. Een IC kan vanaf een andere locatie via internet worden aangestuurd. Dat gaat al op veel plaatsen heel goed.”


Orde van Medisch Specialisten

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) laat in een redactie aan Medisch Contact weten dat er een geïntegreerde visie nodig is over de hele acute zorg. Dat is omdat de visie van ZN te veel gericht zou zijn op alleen het complexe deel van de spoedeisende zorg. OMS pleit daarom samen met de wetenschappelijke verenigingen voor de oprichting van een College Acute Zorg.

Besluitvorming

De visie op de complexe spoedeisende zorg is tot stand gekomen op basis van richtlijnen van de beroepsgroepen, relevante rapporten, wetenschappelijke literatuur en (inter)nationale indicatoren. Vervolgens heeft ZN professionals, wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen (NVZ), academische ziekenhuizen (NFU), medisch specialisten (OMS) en patiëntenorganisatie NPCF naar hun visie gevraagd. De kwaliteitsvisie behelst zes complexe spoedeisende zorgstromen: traumazorg, spoedeisende neurologische, cardiologische en vaatchirurgische zorg, geboortezorg (zorg rondom de bevalling) en de intensive care. Voor iedere zorgstroom zijn kwaliteitsindicatoren gedefinieerd.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons