Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Zorgen over veiligheid bij WhatsApp-gebruik artsen

Zorgen over veiligheid bij WhatsApp-gebruik artsen

In veel ziekenhuizen wisselen artsen informatie uit via WhatsApp. Dat schrijft NRC Q na gesprekken met medici van verschillende specialismen. Het gebruik van de smartphone in de kliniek roept vragen op: zijn de privacyrichtlijnen toereikend en is de veiligheid van patiëntengegevens gewaarborgd?

Snelle informatie
Artsen gebruiken WhatsApp regelmatig voor het vragen van advies over acute diagnoses of het sturen van foto’s. Met name in het geval van een noodsituatie kan een snelle uitwisseling van informatie het verschil betekenen tussen leven en dood. Een neurochirurg uit het UMC Utrecht beaamt dit. “Het komt zeker veel voor dat artsen via WhatsApp overleggen en patiënteninformatie delen. Ik heb er wel eens levens mee gered”, vertelt hij in NRC Q. “Via een mobiel bericht konden we veel sneller over een noodsituatie overleggen en beslissen dan via de oude systemen.”

Privacy
Het gebruik van WhatsApp door artsen roept echter vragen op, want de afgelopen jaren waren er regelmatig privacy- en beveiligingsproblemen met de app. Ook bewaart WhatsApp doorgestuurde media vaak lokaal op de smartphone, waardoor foto’s bereikbaar kunnen zijn voor andere apps. Zo kan patiënteninformatie gemakkelijk online worden verspreid. Daarnaast is WhatsApp inmiddels eigendom van Facebook, dat bekend staat als een bedrijf dat de grenzen van de privacywetgeving opzoekt en grossiert in de persoonlijke gegevens van haar gebruikers.

Richtlijnen
Het versturen van patiëntenmateriaal via de smartphone is een trend die ook wordt herkend door diverse beleidsorganen, zoals patiëntenfederatie NPCF en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). NRC Q constateert dat niet bekend is waar de verantwoordelijkheid ligt voor deze kwestie: desgevraagd wijst artsenfederatie KNMG op de gedragscodes van individuele ziekenhuizen, terwijl deze een beroep doen op de Federatie van Medisch Specialisten. Op haar beurt wijst deze weer naar de KNMG. Daarnaast staat WhatsApp niet vermeld in de privacyrichtlijnen voor artsen en is de omvang van het fenomeen onbekend.

MedZine Chat
Het gebruik van WhatsApp onder artsen duidt op de behoefte aan een snel en laagdrempelig communicatiemedium, dat bovenal veilig is. Medix herkent dit probleem en ontwikkelt daarom MedZine Chat: een berichtenservice waarmee artsen foto’s, formulieren en uitslagen veilig kunnen delen met collega’s en patiënten, via smartphone of PC. Deze app zal kunnen worden gekoppeld aan het EPD of andere informatiesystemen, zodat het MDO of consult gemakkelijk kunnen worden vergoed. MedZine Chat doorloopt nu een pilotfase waarin artsen de app testen. 

Bron: NRC QLees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons