Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Maatschappelijke rol universitaire medische centra onder druk

Maatschappelijke rol universitaire medische centra onder druk

Het wordt steeds lastiger voor universitaire medische centra om hun maatschappelijke rol als verlener van complexe zorg, opleider en onderzoeksinstituut te vervullen. Dit omdat de zorgbehoefte toeneemt en de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt. Daarom moeten zij innoveren, processen herontwerpen en versneld digitaliseren en automatiseren. Daar komt bij dat de stijgende personele kosten en inflatie het rendement blijvend onder druk zetten. En dit zet een rem op investeringen in IT, verduurzaming en vastgoed, terwijl dit zo hard nodig is. “Productiegroei of verdere structurele verhoging van de tarieven en premies kunnen dit probleem niet oplossen,” aldus Vincent Eversdijk, voorzitter branchegroep Zorg bij BDO Accountants & Adviseurs. Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen, UMC-s Lees verder

Bio-elektronische pijnbehandeling na keizersnede

Bio-elektronische pijnbehandeling na keizersnede

Een recent klinisch onderzoek, gepubliceerd in JAMA, heeft het effect van een niet-invasieve bio-elektronische behandeling op pijn na een keizersnede onderzocht. Het onderzoek toont veelbelovende resultaten in het verminderen van opioïdengebruik na een keizersnede. Deelnemers die behandeld werden met het zenuwstimulatieapparaat, als aanvulling op standaard postoperatieve pijnmedicatie, gebruikten 47% minder opioïden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis en kregen bij ontslag minder opioïden voorgeschreven in vergelijking met de placebogroep. Lees verder

‘Europese plannen medicijnwetgeving slecht voor gezondheid en innovatie’

‘Europese plannen medicijnwetgeving slecht voor gezondheid en innovatie’

Dit is een expertquote van Carla Vos, adjunct-directeur, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Van de 225 te verwachten geneesmiddelen zullen er de komende jaren 50 niet meer in Europa worden ontwikkeld. Dit komt neer op 16 miljoen verloren levensjaren op ons continent. En op wereldschaal neemt het aandeel van Europa in R&D-investeringen voor medicijnen tot 2040 met maar liefst een derde af. Deze en andere consequenties zijn te verwachten, als de plannen van de Europese Commissie voor nieuwe medicijnwetgeving doorgaan. Dat blijkt uit een doorrekening die het consultancybureau Dolon maakte. Met de plannen voor nieuwe geneesmiddelenwetgeving wil de EU een aantrekkelijk klimaat scheppen voor onderzoek naar en productie van geneesmiddelen in Europa. Maar uit de analyse blijkt helaas d Lees verder

Voorschrijven van medicatie door verpleegkundig specialisten

Voorschrijven van medicatie door verpleegkundig specialisten

Een grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat nurse practitioners (NPs) net zo veilig medicijnen aan ouderen kunnen voorschrijven als huisartsen. De gemiddelde percentages ongeschikte voorschriften waren vrijwel identiek. De bevindingen van het onderzoek zijn ook relevant voor de Nederlandse situatie. Lees verder

Zonneschade en de huid: risico’s en preventie

Zonneschade en de huid: risico’s en preventie

In een recent onderzoek is gekeken naar chronische blootstelling aan zonlicht bij werknemers met buitenberoepen. De relatie tussen blootstelling bij mensen die buiten werken en hun risico op huidkanker werd daarbij beoordeeld. Er werd ook ingegaan op preventieve maatregelen welke kunnen worden gecommuniceerd om de nadelige gevolgen van chronische blootstelling aan de zon te voorkomen. Lees verder

Publicatiebias: werking alprazolam overschat

Publicatiebias: werking alprazolam overschat

In de medische wereld spelen onderzoeken een cruciale rol, maar wat artsen te zien krijgen zijn doorgaans alleen de gepubliceerde studies. Veel niet-gepubliceerde onderzoeken blijven onder de radar. Dit kan leiden tot een overschatting van de effectiviteit en veiligheid van medicijnen. In een recente studie is dit beschreven met betrekking tot de werkzaamheid van alprazolam, een veelgebruikte benzodiazepine voor de behandeling van paniekstoornissen. Lees verder

Follow-up van afwijkende kankerscreeningsresultaten verbeteren

Follow-up van afwijkende kankerscreeningsresultaten verbeteren

In een recent onderzoek werden interventies getest ter verbetering van tijdige opvolging van abnormale screeningsresultaten. Hierbij ging het specifiek om screeningsresultaten van borst-, baarmoederhals-, dikkedarm- en longkanker. Het onderzoek is gepubliceerd in JAMA. Lees verder

Neusspray voor therapieresistente depressie

Neusspray voor therapieresistente depressie

Bij therapieresistente depressie (TRD) is het percentage patiënten met remissie laag en het percentage met terugval hoog. De werkzaamheid en veiligheid van esketamine neusspray in vergelijking met quetiapine tabletten met verlengde afgifte, beide in combinatie met doorlopende behandeling met een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) of een serotonine-norepinefrineheropnameremmer (SNRI), bij patiënten met TRD zijn onbekend. Dit is recentelijk onderzocht. Lees verder

Behandeling voor kanker gerelateerde vermoeidheid bij melanoom

Behandeling voor kanker gerelateerde vermoeidheid bij melanoom

Kanker gerelateerde vermoeidheid (cancer-related-fatigue: CRF) is een van de meest voorkomende complicaties bij patiënten met meerdere soorten kanker en tast de kwaliteit van leven van patiënten ernstig aan. Er zijn echter slechts enkele symptoomverlichtende adjuvante therapieën, maar geen effectieve farmaceutische behandeling voor CRF. In een recent onderzoek bij muizen is gekeken naar dicloorazijnzuur (dichloroacetate of DCA) als een nieuwe farmaceutische behandeling. Lees verder

Oudere artikelen »

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons