Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Follow-up van afwijkende kankerscreeningsresultaten verbeteren

Follow-up van afwijkende kankerscreeningsresultaten verbeteren

In een recent onderzoek werden interventies getest ter verbetering van tijdige opvolging van abnormale screeningsresultaten. Hierbij ging het specifiek om screeningsresultaten van borst-, baarmoederhals-, dikkedarm- en longkanker. Het onderzoek is gepubliceerd in JAMA.

Follow-up van abnormale resultaten

Aanbevolen screening op borst-, baarmoederhals-, dikkedarm- en longkanker vermindert de kankerspecifieke mortaliteit. Kankerscreening begint met het identificeren en screenen van personen die daarvoor in aanmerking komen. Om de maximale voordelen van screening te realiseren, is zowel screening op bevolkingsniveau als tijdige follow-up van abnormale testresultaten nodig. Screening is altijd een belangrijk aandachtspunt geweest, maar er is minder moeite gedaan om systematisch te zorgen voor een hoge mate van tijdige follow-up van abnormale testresultaten. In het huidige onderzoek werden interventies voor het verbeteren van tijdige opvolging van binnengekomen abnormale resultaten van een aantal typen kanker getest.

Opzet

Het betreft hier een cluster gerandomiseerd klinisch onderzoek, uitgevoerd in 44 eerstelijnspraktijken binnen drie gezondheidsnetwerken in de Verenigde Staten, waarbij patiënten werden ingeschreven met ten minste één abnormaal kankerscreeningsresultaat dat nog niet werd opgevolgd tussen 24 augustus 2020 en 13 december 2021.

Interventie

Om de systematische follow-up van abnormale uitslagen van kankerscreeningstests te verbeteren, ontwikkelden de onderzoekers een interventie op meerdere niveaus. De interventie werd ontworpen als een systeem ter aanvulling en niet ter vervanging van de gebruikelijke zorg voor patiënten die te laat waren voor de aanbevolen follow-up. Dit ging op basis van het type kanker (borst-, baarmoederhals-, dikkedarm- en longkankerscreening) en het risico van het afwijkende testresultaat.

Geautomatiseerde algoritmen, ontwikkeld met behulp van gegevens uit electronic health records (elektronische patiëntendossiers; EHR's), adviseerden opvolgingsacties en -tijden voor abnormale screeningsresultaten. Patiënten, artsen en praktijken waren niet geblindeerd voor de behandelingstoewijzing. Eerstelijnspraktijken werden gerandomiseerd in een 1:1:1:1 ratio naar:

  1. Gebruikelijke zorg
  2. EHR-herinneringen
  3. EHR-herinneringen en outreach (een brief aan de patiënt werd verstuurd in week 2 en een telefoontje in week 4)
  4. EHR-herinneringen, outreach (een brief aan de patiënt werd verstuurd in week 2 en een telefoontje in week 4) en begeleiding (een telefoontje van een navigator: iemand die de patiënt hielp met navigeren in de zorg en met tijdige zorg krijgen).

Uitkomsten

De primaire uitkomst was het voltooien van de aanbevolen follow-up binnen 120 dagen na inschrijving voor het onderzoek. De secundaire uitkomsten waren de voltooiing van de aanbevolen follow-up binnen 240 dagen na inschrijving en de voltooiing van de aanbevolen follow-up binnen 120 dagen en 240 dagen voor specifieke kankertypen en risiconiveaus.

Resultaten

Onder 11.980 patiënten (64,8% vrouw) waren mensen met een abnormaal kankerscreeningresultaat voor colorectale kanker (69%), baarmoederhalskanker (22%), borstkanker (8%), of longkanker (1%) en abnormale testresultaten gecategoriseerd als laag risico (51%), gemiddeld risico (31%), of hoog risico (18%).

Het aandeel van de patiënten dat de aanbevolen follow-up binnen 120 dagen voltooide was 31,4% in de EHR-herinnerings-, outreach- en begeleidingsgroep, 31,0% in de EHR-herinnerings- en outreach-groep, 22,7% in de EHR-herinneringsgroep, en 22,9% in de gebruikelijke zorggroep. Het resultaat van de EHR-herinnerings-, outreach- en begeleidingsgroep versus de gebruikelijke zorg was significant verschillend (p<0,001). De secundaire uitkomsten lieten vergelijkbare resultaten zien voor voltooiing van de aanbevolen follow-up binnen 240 dagen en per subgroep voor kankertype en risiconiveau voor het afwijkende screeningsresultaat.

Conclusie

Een interventie in de eerstelijnsgezondheidszorg op meerdere niveaus, met herinneringen in het EHR en patiëntenbegeleiding (met of zonder navigator), bleek tijdige follow-up van achterstallige abnormale uitslagen van kankerscreeningstests voor borst-, baarmoederhals-, dikkedarm- en longkanker te verbeteren.

Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referentie:
Atlas SK, et al. 2023; https://doi.org/10.1001/jama.2023.18755

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons