Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Artikelen getagged met ''

Maatschappelijke rol universitaire medische centra onder druk

Maatschappelijke rol universitaire medische centra onder druk

Het wordt steeds lastiger voor universitaire medische centra om hun maatschappelijke rol als verlener van complexe zorg, opleider en onderzoeksinstituut te vervullen. Dit omdat de zorgbehoefte toeneemt en de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt. Daarom moeten zij innoveren, processen herontwerpen en versneld digitaliseren en automatiseren. Daar komt bij dat de stijgende personele kosten en inflatie het rendement blijvend onder druk zetten. En dit zet een rem op investeringen in IT, verduurzaming en vastgoed, terwijl dit zo hard nodig is. “Productiegroei of verdere structurele verhoging van de tarieven en premies kunnen dit probleem niet oplossen,” aldus Vincent Eversdijk, voorzitter branchegroep Zorg bij BDO Accountants & Adviseurs. Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen, UMC-s Lees verder

Bio-elektronische pijnbehandeling na keizersnede

Bio-elektronische pijnbehandeling na keizersnede

Een recent klinisch onderzoek, gepubliceerd in JAMA, heeft het effect van een niet-invasieve bio-elektronische behandeling op pijn na een keizersnede onderzocht. Het onderzoek toont veelbelovende resultaten in het verminderen van opioïdengebruik na een keizersnede. Deelnemers die behandeld werden met het zenuwstimulatieapparaat, als aanvulling op standaard postoperatieve pijnmedicatie, gebruikten 47% minder opioïden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis en kregen bij ontslag minder opioïden voorgeschreven in vergelijking met de placebogroep. Lees verder

'Europese plannen medicijnwetgeving slecht voor gezondheid en innovatie'

'Europese plannen medicijnwetgeving slecht voor gezondheid en innovatie'

Dit is een expertquote van Carla Vos, adjunct-directeur, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Van de 225 te verwachten geneesmiddelen zullen er de komende jaren 50 niet meer in Europa worden ontwikkeld. Dit komt neer op 16 miljoen verloren levensjaren op ons continent. En op wereldschaal neemt het aandeel van Europa in R&D-investeringen voor medicijnen tot 2040 met maar liefst een derde af. Deze en andere consequenties zijn te verwachten, als de plannen van de Europese Commissie voor nieuwe medicijnwetgeving doorgaan. Dat blijkt uit een doorrekening die het consultancybureau Dolon maakte. Met de plannen voor nieuwe geneesmiddelenwetgeving wil de EU een aantrekkelijk klimaat scheppen voor onderzoek naar en productie van geneesmiddelen in Europa. Maar uit de analyse blijkt helaas d Lees verder

Voorschrijven van medicatie door verpleegkundig specialisten

Voorschrijven van medicatie door verpleegkundig specialisten

Een grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat nurse practitioners (NPs) net zo veilig medicijnen aan ouderen kunnen voorschrijven als huisartsen. De gemiddelde percentages ongeschikte voorschriften waren vrijwel identiek. De bevindingen van het onderzoek zijn ook relevant voor de Nederlandse situatie. Lees verder

Publicatiebias: werking alprazolam overschat

Publicatiebias: werking alprazolam overschat

In de medische wereld spelen onderzoeken een cruciale rol, maar wat artsen te zien krijgen zijn doorgaans alleen de gepubliceerde studies. Veel niet-gepubliceerde onderzoeken blijven onder de radar. Dit kan leiden tot een overschatting van de effectiviteit en veiligheid van medicijnen. In een recente studie is dit beschreven met betrekking tot de werkzaamheid van alprazolam, een veelgebruikte benzodiazepine voor de behandeling van paniekstoornissen. Lees verder

Follow-up van afwijkende kankerscreeningsresultaten verbeteren

Follow-up van afwijkende kankerscreeningsresultaten verbeteren

In een recent onderzoek werden interventies getest ter verbetering van tijdige opvolging van abnormale screeningsresultaten. Hierbij ging het specifiek om screeningsresultaten van borst-, baarmoederhals-, dikkedarm- en longkanker. Het onderzoek is gepubliceerd in JAMA. Lees verder

BDO-benchmark Ziekenhuizen: Ziekenhuizen staan voor duivels dilemma

BDO-benchmark Ziekenhuizen: Ziekenhuizen staan voor duivels dilemma

De financiële gezondheid van Nederlandse ziekenhuizen lijkt met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2 over 2022 ruim voldoende. Mooie rapportcijfers verdoezelen echter magere rendementen. Dit blokkeert de uitvoering van de plannen voor passende zorg uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Ziekenhuizen moeten namelijk in samenwerking met zorgverzekeraars fors investeren in digitalisering en herontwerp van zorgprocessen. Deze investeringen kunnen niet volledig uit de IZA-transformatiegelden worden bekostigd en ziekenhuizen hebben nauwelijks investeringsruimte, gegeven de druk op de rendementen. “Een duivels dilemma, zeker aangezien ziekenhuizen ook moeten investeren in vastgoed en duurzaamheid”, aldus Vincent Eversdijk, voorzitter branchegroep Zorg bij BDO Accountants & Adviseurs. Dat blijkt ui Lees verder

Onderzoek naar superbacteriën op de spoedeisende hulp

Onderzoek naar superbacteriën op de spoedeisende hulp

Enterobacterales zijn gramnegatieve bacteriën en belangrijke veroorzakers van infecties binnen ziekenhuizen. De opkomst van enzymen die een groot aantal antimicrobiële stoffen kunnen hydrolyseren, heeft geleid tot een algemene toename van antimicrobiële resistentie. Een overvolle spoedeisende hulp (SEH) kan het risico op overdracht van carbapenem-resistente Enterobacterales (CRE) verhogen. In het huidige onderzoek is gekeken of een interventie de verspreiding van de zogenaamde superbacteriën in een ziekenhuis kan beïnvloeden. Lees verder

Nazorg bij acute nierziekte laat te wensen over

Nazorg bij acute nierziekte laat te wensen over

Een onderzoek in Alberta, Canada, heeft aangetoond dat slechts een klein deel van de patiënten met acute nierziekte optimale nazorg ontvangt. Dit is zorgwekkend, aangezien een goede nazorg belangrijk is om complicaties te voorkomen en de nierfunctie te behouden. De resultaten zijn gepubliceerd in het American Journal of Kidney Diseases. Lees verder

 1 2 3 > Last ›

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons